WARSZAWA Wojskowy
na Powązkach

Warszawa

Cmentarz Wojskowy na Powązkach

Cmentarz ten (ul.Powązkowska 43/45) od strony południowej przylega do Lasku na Kole, od zachodu ogranicza go Aleja Armii Krajowej, a od północy ul. Powązkowska.

Powązki Wojskowe to warszawski cmentarz założony w 1912 r., służący do grzebania zmarłych żołnierzy carskiego garnizonu wojskowego. Jeszcze podczas zaborów oraz I wojny światowej miejsce spoczynku znaleźli tu żołnierze rosyjscy, niemieccy, węgierscy, chorwaccy, czescy, słowaccy oraz polscy. W 1921 r. cmentarz uzyskał rangę Cmentarza Wojskowego. Spoczęli w nim uczestnicy powstań: listopadowego, styczniowego, wielkopolskiego, powstań śląskich, bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej i walk o granice RP, następnie żołnierze polegli we wrześniu 1939 r. oraz powstańcy warszawscy. Po II wojnie światowej przekazano cmentarz Ludowemu Wojsku Polskiemu, zmieniając jego przeznaczenie na miejski cmentarz bezwyznaniowy. Pochowano tu przede wszystkim przedstawicieli nowej władzy, wojskowych najwyższych stopni i przedstawicieli świata nauki i kultury. Dziś o tym etapie historii cmentarza świadczą napisy towarzysz na licznych nagrobkach zgrupowanych po obu stronach Alei Zasłużonych. W 1964 roku doszło do połączenia Cmentarza Wojskowego z powstałym po II wojnie światowej Miejskim Cmentarzem Bezwyznaniowym, w wyniku czego obiekt zmienił nazwę na Cmentarz Komunalny – Powązki. W 1998 roku Rada Miejska Warszawy przywróciła nazwę funkcjonującą przed 1964 rokiem – Cmentarz Wojskowy.

Spoczywają:

Strzeżysław Rodziewicz (? – 1863.05.28)     więcej… Powst. Stycz.
Eugeniusz Rodziewicz (1872.01.28 – 1934.11.07)     więcej… Kw. A18-5-1
Maria Czechowska (rod. Rodziewicz)      więcej… 1859 – 1936.04.12
Stefan Rodziewicz     więcej… Kw. G-8-13
Irena Rodziewicz     więcej… Kw. G-8-14
Władysław Rodziewicz     więcej… Kw. A-10-306(5)
Maria Rodziewicz     więcej… Kw. A-10-306(5)
Józef Rodziewicz     więcej… Kw. A-10-306(5)
Tekla Rodziewicz (1910.01.04 – 2002.10.02)     więcej… Kw. A-10-306(5)
Zenon Rodziewicz (25.03.1925- 2004.05.06)     więcej… Kw. H-3-17
Wiktoria Rodziewicz (? – 14.07.1920)     więcej…
Krystyna Radzewicz (1944 – 1997)     więcej…
Edward Radzewicz (1938 -1997)     więcej…
Ryszard Tadeusz Rodziewicz (1933 – 2011)     więcej… Kw. A-10-306(5)
Bolesław Rodziewicz (12.03.1897 – 10.10.1963)     więcej…
Janina Rodziewicz (18.04.1906 – 31.12.1986)     więcej…
Barbara Węgrzyn z d. Rodziewicz (1996.10.14 – 15.09.1929)     więcej…
Irena Radziewicz z d. Krajczyńska (1909 – 1957)     więcej…
Stefan Radziewicz (1900 – 1979)     więcej…
Jerzy Radziewicz-Bielewicz (1927 – 1944)      więcej… G:AZ6 R:3 G.13