WROCŁAW
cm. Osobowice

Wrocław Osobowice

Cmentarz Komunalny Oddział Osobowice
Miejscowość Wrocław (Województwo DOLNOŚLĄSKIE, Powiat m. Wrocław, Gmina M. Wrocław)
Kod pocztowy 51-110
Ulica Osobowicka 59
Telefon 071 325 22 88 lub 071 327 47 55
Zarządca Kierownik: Łukasz Zalewski
Telefon do zarządcy 071 325 22 88 lub 071 327 47 55
Kategoria Komunalny
Powierzchnia cmentarza ponad 53 ha

Cmentarz został założony w 1867 roku.
Najstarsza jego część, dzisiejszy narożnik południowo – wschodni przylegający do ul. Osobowickiej, stanowiła kwadratowy obszar podzielony dwoma przecinającymi się drogami na cztery zasadnicze kwadraty. W skrzyżowaniu, w punkcie centralnym, stał krzyż.
W narożniku północno – zachodnim tego założenia zbudowano w 1872 roku kaplicę. Był to ośmioboczny budynek zaprojektowany przez mistrza budowlanego Carla Kolbe. W narożniku południowo – wschodnim natomiast umieszczono budynki administracyjno – mieszkalne i obsługi cmentarza. Zachowany budynek, znajdujący się poza terenem dzisiejszego cmentarza, powstał w 1871 roku. Jest to jednokondygnacyjna budowla z cegły klinkierowej i dachem krytym dachówką.
Od 1867 roku ta najstarsza część cmentarza użytkowana była przez parafię Św. Wojciecha. W następnym okresie teren podzielony został na pola wykorzystywane niezależnie od siebie przez trzy parafie: wspomnianą Św. Wojciecha oraz Św. Michała i Św. Macieja. Od 1875 roku z cmentarza korzystała również gmina ewangelicka Św. Bernarda.
Około 1869 roku zbudowano drogę łączącą miasto z cmentarzem, jednocześnie rozpoczęto budowę drewnianego ogrodzenia wokół terenu nekropolii. W 1882 roku powiększono cmentarz (jego część ewangelicką) w kierunku północnymi i zachodnim.
W 1885 roku do części tej przyłączono parcelę przylegającą do jej zachodniej granicy. W rezultacie na przełomie wieków cmentarz posiadał kształt prostokąta, stanowiącego dzisiejszy fragment południowy nekropolii. Cały ten teren podzielony był, krzyżującymi się pod kątem prostym, drogami ciągnącymi się przez całą długość i szerokość cmentarza, tworzącymi w ten sposób regularną siatkę kwadratowych kwater. W tym czasie istniało najpierw pięć (1901 r.) potem sześć (1904 r.) wejść na cmentarz. Wszystkie położone były u wylotu dróg od strony ul. Osobowickiej.
Wraz z rozwojem terytorialnym cmentarza zwiększyła się również liczba użytkowników. Od ok. 1890 roku odbywały się tutaj pochówki zmarłych ze szpitala Wszystkich Świętych. W 1900 roku z terenów grzebalnych korzystały już gmina luterańska, starokatolicy oraz parafia NMP na Piasku. Parafia ta wykorzystywała specjalnie wytyczony teren dochodzący do zabudowań administracyjno – mieszkalnych. Była to wąska działka wzdłuż ul. Osobowickiej, połączona z dużym cmentarzem wąskim przejściem. Od 1911 roku z cmentarza komunalnego korzystała również parafia Św. Bonifacego i Zbawiciela. Od tego roku aż do końca lat 30 XX wieku skład użytkowników cmentarza nie uległ zmianie.

http://www.zck.wroc.pl/go/wroclawskie-cmentarze-komunalne/cmentarz-komunalny-oddzial-osobowice/

Spoczywają:

Janina Rodziewicz (1933.01.08 – 2003.08.10)     więcej… pole 3
Wacław Rodziewicz (1926.08.15 – 1990.09.01)     więcej… pole 3
Janina Rodziewicz (1921.06.24 – 1985.09.07)     więcej… pole 39
Zofia Rodziewicz (1910.09.26 – 1995.11.30)     więcej… pole 41
Bronisław Rodziewicz (1906.11.30 – 1954.11.09)     więcej… pole 41
Edward Rodziewicz (1939.03.16 – 1991.01.24)     więcej… pole 48
Genowefa Rodziewicz (1911.09.20 – 1984.01.21)     więcej… pole 52
Januariusz Rodziewicz (1936.03.09 – 1996.08.08)     więcej… pole 53
Franciszek Rodziewicz (1898.08.13 – 1969.10.02)     więcej… pole 77
Eufrozyna Rodziewicz (1884.09.18 – 1970.02.17)     więcej… pole 82
Maria Rodziewicz (1908.04.27 – 1990.03.14)     więcej… pole 82
Stanisław Rodziewicz (1909.05.29 – 1990.06.06)     więcej… pole 82
Ewa Rodziewicz (1900.09.08 – 1977.11.06)     więcej… pole 93
Wiktor Rodziewicz (1917.03.19 – 1988.05.22)     więcej… pole 101
Helena Rodziewicz (1916.11.26 – 1982.07.25)     więcej… pole 107
Aleksandra Rodziewicz (1904.04.24 – 1993.12.09)     więcej… pole 108
Bolesław Rodziewicz (1912.02.04 – 1977.04.25)     więcej… pole 108
Janusz Rodziewicz (1935.07.23 – 1976.02.22)     więcej… pole 116
Barbara Rodziewicz (1921.12.04 – 1998.01.11)     więcej… pole 123
Władysław Rodziewicz (1906.01.30 – 1985.02.25)     więcej… pole 129
Aleksander Rodziewicz (1919.11.30 – 2006.02.25)     więcej… pole 131
Marian Rodziewicz (1903.07.23 – 1984.08.24)     więcej… pole 132
Wincenty Rodziewicz (1912.01.13 – 1983.12.07)     więcej… pole 134
Bolesław Rodziewicz (1928.10.30 – 1993.06.28)     więcej… pole 139
Marek Rodziewicz 1971.03.17 – 1991.09.27)     więcej… pole 139