WROCŁAW cm.
Św. Wawrzyńca

Wrocław Wawrzyńca

Wrocław – cm. Św.Wawrzyńca ul. Bujwida 51
Cmentarz św. Wawrzyńca założony w roku 1866, Po roku 1945 większość niemieckich nagrobków została zlikwidowana, na tych samych miejscach dokonywano pochówków powojennych mieszkańców Wrocławia. W latach 60-tych pochowki tylko dla parafian albo w będących już grobach rodzinnych. Uporządkowany w latach 70-tych łącznie z odrestaurowaniem głównej bramy wejściowej z imieniem St. Laurentius.. Pod koniec lat 90-tych powiększony. Na Cmentarzu św. Wawrzyńca spoczywa wielu zasłużonych dla Wrocławia ludzi – naukowców i artystów.Tuż obok Cmentarza, w latach 70-tych wzniesiono nowoczesny kościół p.w. św. Wawrzyńca proj. Z. Prętczyńskiego.

Spoczywają:

Julian Rodziewicz (887.09.14 – 1950)     więcej… pole 4
Weronika Rodziewicz (1895 – 1976)     więcej… pole 4
Barbara Rodziewicz (? – 1978.09.04)     więcej… pole 1
Ryszard Rodziewicz (1927 1960)     więcej… pole 7