MIŃSK

Mińsk

Spoczywają:

Ananiasz Rodziewicz (1810 – 1877.08.12)     więcej… III rząd H
Anna Rodziewicz (rod. Raczkowska) (? – 1879)     więcej… III rząd H