SIEHNIEWICZE

Siehniewicze

 

Spoczywają:

Taida Niesłuchowska (rod. Rodziewicz)     więcej… 1832 – 1902