Soleczniki
Litwa

Soleczniki Litwa

Spoczywają:

Stanisław Rodziewicz (1948 – 1976)      więcej…
Kazimierz Rodziewicz (1887 – 1927)      więcej…
Juzef Rodziewicz (1898 – 1950)      więcej…
Jan Rodziewicz (1897 1945)      więcej…
Weronika Rodziewicz (1897 – 1966)      więcej…
Edward Rodziewicz (1943 – 1971)      więcej…
Adam Rodziewicz (1916 – 1987)      więcej…
Felicja Rodziewicz (1921 – 2006)      więcej…
Marcin Rodziewicz (1897 – 1961)      więcej…
Janina Rodziewicz (1940 – 1965)      więcej…
Franciszka Rodziewicz (1897 – 1988)      więcej…
Genoefa Radewicz (1939.01.23 – 2003.02.26)      więcej…
Zygmund Radewicz (1942.02.15 – 2005.12.22)      więcej…
Danuta Rodziewicz (1949 – 1989)      więcej…