BYSTRZYCA
KŁODZKA

Bystrzyca Kłodzka

Cmentarz Komunalny w Bystrzycy Kłodzkiej
ul. 1 Maja
57-500 Bystrzyca Kłodzka

Spoczywają:

Aleksander Radziewicz (1935-01-04 – 2003-12-03)     więcej… s:F1, rz:A, g:9
Grażyna Lucyna Radziewicz (1960-07-31 – 2008-09-24)     więcej… s:F1, rz:A, g:10
Kazimierz Radziewicz (1937-10-28 – 2005-07-15)     więcej… s:B3, rz:6, g:4
Piotr Radziewicz (1902-05-23 – 1969-12-19)     więcej… s:B3, rz:6, g:4
Wanda Radziewicz (1936-11-01 – 2008-12-15)     więcej… s:F1, rz:A, g:9
Antonina Radziewicz-Brach (1915-09-24 – 1987-09-15)     więcej… s:B3, rz:6, g:3