DUSZNIKI
ZDRÓJ

Duszniki Zdrój

Cmentarz komunalny w Dusznikach
ul. Słowackiego 32

Spoczywają:

Edward Rodziewicz (08.05.1908 – 10.11.1991)     więcej… s:D1, rz:9, g:4
Ewa Rodziewicz (01.03.1922 – 26.11.2005)     więcej… s:D1, rz:9, g:4