GROBY SYMBOLICZNE
(poza cmentarzami)

Groby symboliczne

 

.:: Leśniczówka Żuków, gmina Klewań

Spoczywa:

Jarosław Rodziewicz (12.04.1912 – 06.03.1943)     więcej…

 

 

.:: Warszawa Św. Antoni

 

 

Spoczywają:

Wilhelmina Ludwika Rodziewicz Szczepankowa (01.01.1915 – 07.08.1944)     więcej…
Tadeusz Rodziewicz (1883 – 1947)     więcej…

 

.:: Warszawa  Katedra WP

Spoczywają:

Antoni Rodziewicz (1895 – 1940)     więcej… Kaplica Katyńska
Jan Rodziewicz (1912.05.12 – 1940)     więcej… Kaplica Katyńska
Albin Rodziewicz (1905.03.28 – 1940)     więcej… Kaplica Katyńska
Bolesław Rodziewicz (1912 – 1940)     więcej… Kaplica Katyńska
Mikołaj Rodziewicz (1901.11.1 – 1940)     więcej… Kaplica Katyńska
Stefan Rodziewicz (1916.04.09 – 1940)     więcej… Kaplica Katyńska
Wacław Rodziewicz (1912.01.24 – 1940)     więcej… Kaplica Katyńska
Kazimierz Rodziewicz (? – 1940)     więcej… Kaplica Katyńska
Walenty Rodziewicz (? – 1940)     więcej… Kaplica Katyńska
Andrzej Rodziewicz (rod. Bielewicz) (1895.02.05 – 1940)     więcej… Kaplica Katyńska

 

.:: Lida…

Spoczywają:

Bronisław Rodziewicz     więcej… Lida, kaplica cmentarna pod wezwaniem św Zofii

 

 

 

.:: Giby k. Augustowa

Spoczywają:

Radzewicz Antoni      więcej… Giby k. Augustowa
Radzewicz Józef      więcej… Giby k. Augustowa
Radzewicz Bolesław      więcej… Giby k. Augustowa
Rodziewicz Edward      więcej… Giby k. Augustowa