JAGNIĄTKOWO

Jagniątkowo

Cmentarz miejscowy

Spoczywają:

Kazimierz Rodziewicz (22.02.1874 – 26.09.1962)     więcej…
Elżbieta Rodziewicz (05.09.1875 – 02.10.1947)     więcej…