ŁOBE

Łobez

Cmentarz miejscowy

Spoczywają:

Aleksander Rodziewicz (12.12.1908 – 11.07.1988)     więcej…
Aleksandra Rodziewicz (05.04.1922 – 08.04.2002)     więcej…
Józef Rodziewicz (01.02.1920 – 01.02.1988)     więcej…
Aleksandra Rodziewicz (02.03.1915 – 25.03.1990)     więcej…
Franciszka Rodziewicz (rod. Warkowska) (16.10.1878 – 13.02.1966)     więcej…