LUBARTÓW

Lubartów

Cmentarz miejscowy

Spoczywają:

Erazm Rodziewicz     więcej…
Wojciech Rodziewicz     więcej…