OPOLE
PÓŁWIEŚ

Opole Półwieś

Cmentarz komunalny

Opole, ul. Cmentarna 10
Administrator tel.77 4747495

Spoczywają:

Helena Rodziewicz (01.02.1904 – 11.05.1966) więcej… kw. 3L, rząd 7, grób 5
Helena Rodziewicz (02.03.1884 – 28.08.1964) więcej… kw. 3F, rząd 2, grób 3
Franciszek Rodziewicz (23.07.1927 – 16.12.1085) więcej… kw. 4A, rząd 1, grób 7
Jadwiga Rodziewicz (16.09.1928 – 15.07.2010) więcej… kw. 9B, rząd 3, grób 9/10
Witold Rodziewicz (07.03.1910 – 21.12.1990) więcej… kw. 9B, rząd 3, grób 9/10