PIENIĘŻNO

Pieniężno

Stary cmentarz (przy cerkwi greckokatolickiej pw. św. Michała Archanioła) w Pieniężnie, olsztyńskie.

Spoczywają:

Stefania Rodziewicz (1885 – 28.01.1947)     więcej…