PODBRZEZIE

Podbrzezie

Cmentarz miejscowy

Spoczywają:

Czesław Radziewicz     więcej… 1937 – 2003
Bronisław Radziewicz     więcej… 1894 – 1959
Marija Radziewicz (rod. Krzywiec)     więcej… 1906 – 1993
Janina Radziewicz     więcej… 1933 – 1936
Józef Radziewicz     więcej… 1926.10.20 – 1997.04.03
imię ?  Antoni Rodziewicz     więcej…