POZEZDRZE

Pozerzdrze

Cmentarz miejscowy

Spoczywają:

Józef Radziewicz     więcej… 1902.12.25 – 1972.04.12
Beata Radziewicz     więcej… 1995.01.31 – 1995.02.02
Zygmunt Radziewicz     więcej… 1937.11.01 – 2004.06.11
Stanisław Rodziewicz     więcej…
Stanisław Rodziewicz     więcej…
Helena Rodziewicz     więcej…
Marianna Rodziewicz     więcej…
Zygmunt Rodziewicz     więcej…