SZCZECIN
cm.Centralny

SZCZECIN

Cmentarz Centralny
Miejscowość Szczecin (Województwo Zachodniopomorskie, Powiat m. Szczecin, Gmina M. Szczecin)
Kod pocztowy 70-018
Ulica Ku Słońcu 125 a
Telefon 091 4856866

Wielki rozwój miasta i powiększenie liczby mieszkańców w związku ze zniesieniem twierdzy w Szczecinie w 1873 r. spowodowały konieczność wyznaczenia i zorganizowania wielkiego cmentarza komunalnego. Szereg nowych, dzielnicowych cmentarzy założonych w XIX w. było już przepełnionych. Na lokalizację nowoczesnego cmentarza wybrano grunty rolne w płd-zach. części miasta, pomiędzy drogami prowadzącymi do Berlina i Pasewalku, ograniczone linią kolejową. Cmentarz założony w latach 1899-1900.
Dnia 6 XII1901 r. nastąpiło otwarcie nekropolii. Cmentarz rozplanowano z wielkim rozmachem na docelowej powierzchni 153 ha, co stawiało go wśród trzech największych nekropolii w Europie.
Generalny projekt założenia opracował znakomity szczeciński architekt Wilhelm Meyer-Schwartau. Był on także twórcą neoromańskiej kaplicy głównej (1900-1902) oraz kompleksu budynków obsługi cmentarza przy głównej bramie (1901-03).
W zagospodarowaniu terenów cmentarza znaczący udział miał pierwszy, długoletni dyrektor cmentarza Georg Hannig (1900-1928). Do 1918 r. na cmentarzu pochowano 57 tys. zmarłych i zagospodarowano część wschodnią i środkową. Następnie w latach międzywojennych zaczęto zagospodarowywać część zachodnią cmentarza. Prace te kontynuował kolejny dyrektor cmentarza Franz Herbert. W 1925 r. do kaplicy głównej dobudowano krematorium. Na cmentarzu powstały oryginalne obiekty sztuki nagrobnej, projektowane przez artystów takiej miary co Ernst Barlach. Niezwykłe były także inskrypcje nagrobne.
Obecnie powierzchnia cmentarza przekroczyła 160 ha. Od 1945 r. do końca 2000 r. pochowano 139 tys. osób.

Spoczywają:

Adam Rodziewicz ( 15 VIII 1907 – 25 VII 1983 )     więcej… kw.100, rząd 4, grób 19
Aleksander Rodziewicz ( 1889 – 25 IV 1981 )     więcej… Aleja Zasłużonych
Aleksandra Rodziewicz ( 9 XI 1915 – 31 I 2003 )     więcej… kw.73A, rząd 6, grób 8
Alina Rodziewicz ( 21 XII 1936 – – )     więcej… kw.7A, rząd 17, grób 3
Andrzej Rodziewicz ( 4 VI 1962 – 22 IV 1962 )     więcej… kw.30C, rząd 2 grób 6
Anna Rodziewicz ( 6 VI 1952 – 18 III 1953 )     więcej… kw.128, rząd 9 grób 20
Antoni Rodziewicz ( 1 I 1908 – 1 I 1955 )     więcej… kw.25 B, rząd 2, grób 24
Antonina Rodziewicz ( – – 4 VIII 1986 )     więcej… kw.94, rząd 8, grób 12
Bartosz Rodziewicz ( 23 VI 1996 – 13 IX 1996 )     więcej… kw.10, rząd 1, grób 20
Czesław Rodziewicz ( 15 VIII 1917 – 8 XI 1983 )     więcej… kw.87F, rząd 13, grób 4
Czesław Rodziewicz ( 20 III 1930 – 31 V 2005 )     więcej… kw.93A, rząd 17, grób 4
Danuta Rodziewicz ( 7 V 1959 – 17 V 1993 )     więcej… kw.84A, rząd 11 grób 3
Edward Rodziewicz ( – – 7 X 1986 )     więcej… kw.90B, rząd 8 grób 29
Emilia Rodziewicz ( 15 VI 1924 – 29 VI 1981 )     więcej… kw.77, rząd 12, grób 11
Eugeniusz Rodziewicz ( 14 XII 1934 – 14 XII 1993 )     więcej… kw.7A, rząd 17, grób 2A
Filomena Rodziewicz ( 2 II 1920 – 9 IV 1982 )     więcej… kw.81B , rząd 2, grób 7
Henryka Rodziewicz ( 15 XI 1919 – 25 IX 1994 )     więcej… kw.46A, rząd 8, grób 10
Jadwiga Rodziewicz ( 14 II 1925 – 3 X 1997 )     więcej… kw.32B, rząd 1 grób 4
Jan Rodziewicz ( 1 I 1907 – 13 II 1965 )     więcej… kw.37B, rząd 4 grób 5
Jan Rodziewicz ( 10 VII 1920 – 10 II 1992 )     więcej… kw.54, rząd 4, grób 6
Jan Rodziewicz ( 1 III 1932 – 24 IX 1932 )     więcej… kw.78F, rząd 6, grób 13
Janina Rodziewicz ( 15 VIII 1916 – 20 XII 1994 )     więcej… kw.37B, rząd 4 grób 5
Janina Rodziewicz ( 25 XII 1921 – 7 XII 1976 )     więcej… kw.52D, rząd 5 grób 13
Józef Rodziewicz ( – – 14 XII 1986 )     więcej… kw.7A, rząd 17, grób 4
Józef Rodziewicz ( 9 XII 1914 – 18 VII 1981 )     więcej… kw.73B, rząd 6, grób 8
Julia Rodziewicz ( 1 VI 1916 – 23 VI 2004 )     więcej… kw.10D, rząd 4 grób 20
Katarzyna Rodziewicz ( – – 19 IX 1985 )     więcej… kw.90A, rząd 6 grób 1
Krystyna Rodziewicz ( 18 XI 1937 – 9 VIII 2004 )     więcej… kw.25D, rząd 4, grób 16
Krystyna Rodziewicz ( 28 XI 1951 – – )     więcej… kw.12A rząd 21 grób 8
Krystyna Rodziewicz ( 8 VII 1959 – 11 I 1979 )     więcej… kw.66E, rząd 25 grób 9
Leokadia Rodziewicz ( 28 X 1924 – 16 IX 1960 )     więcej… kw.25C, rząd 1, grób 14A
Liliana Rodziewicz ( 15 I 1958 – 4 VII 1967 )     więcej… kw.27C, rząd 2 grób 4
Maria Rodziewicz ( 28 III 1899 – 2 XII 1994 )     więcej… kw.111A, rząd 11, grób 3
Maria Rodziewicz ( – – 26 VII 1990 )     więcej… kw.51, rząd 1, grób 8
Maria Rodziewicz ( 20 VII 1933 – 23 XII 2006 )     więcej… kw.30C, rząd 7 grób 6
Maria Rodziewicz ( 24 VII 1962 – 24 VII 1962 )     więcej… kw.30C, rząd 7 grób 6
Marian Rodziewicz ( 13 IX 1932 – 22 X 1993 )     więcej… kw.7, rązd 6, grób 19
Michał Rodziewicz ( 28 XII 1915 – 16 II 1995 )     więcej… kw.7B, rząd 9, grób 13
Mirosław Rodziewicz ( 17 II 1951 – 23 VI 1996 )     więcej… kw.109B rząd 2 grób 12
Ryszard Rodziewicz ( 25 VII 1950 – 5 XII 1979 )     więcej… kw.25C, rząd 5 grób 29
Stanisław Rodziewicz ( 20 VIII 1932 – 26 VII 2004 )     więcej… kw.3D, rząd 1, grób 23
Wacław Rodziewicz ( – – 16 XI 1985 )     więcej… kw.81B, rząd 2, grób 7
Wacław Rodziewicz ( 12 IV 1919 – 29 X 1998 )     więcej… kw.97A, rząd 25, grób 8
Jadwiga Rodziewicz-Bielewicz ( 29 XII 1934 – 1 VI 2000 )     więcej… kw.98B rząd 8 grób 1
Weronika Rodziewicz-Bielewicz ( 16 III 1908 – 9 VIII 1989 )     więcej… kw.98B, rząd 8 grób 1
Henryk Rodziewicz (07.08.1949 – 2008)     więcej…
Felicja Rodziewicz (12.12.1912 – 02.11.2007)     więcej…
Kazimierz Rodziewicz (02.08.1922 09.07.2003)     więcej…
Teresa Rodziewicz (09.03.1953 – 01.09.1970)     więcej…
Stanisław Rodziewicz (20.04.1928 – 01.12.2011) więcej… kw. 111A, rz. 11, g. 3