TORUŃ
cm.św.Jerzego

Toruń – Nowy cmentarz św. Jerzego

(ul. Gałczyńskiego 41, do 1964 r. ul. św. Jerzego) – cmentarz założony w 1811 r. jako nowy cmentarz św. Jerzego. Posiada piękne starodrzewie. Wpisany do rejestru zabytków. Pierwszym współgospodarzem dyrekcji cmentarnej została staromiejska gmina ewangelicka; od 1852 roku współużytkownikiem jest parafia NMP
Nazwa cmentarza wywodzi się od średniowiecznego Kościoła św. Jerzego, znajdującego się w okolicy, przy którym istniało leprozorium – szpital dla trędowatych i cmentarz (tzw. stary cmentarz św. Jerzego), zniszczony w czasie wojen napoleońskich, ostatecznie przy wznoszeniu fortyfikacji w czasach Księstwa Warszawskiego, w czerwcu 1811 roku, zastąpiony obecnym. W XIX wieku cmentarz rozrósł się znacznie w porównianiu ze swym założeniem, tak więc jego powierzchnia wynosi obecnie prawie 8 ha. Najstarszym zachowanym nagrobkiem jest neoklasycystyczny nagrobek Johanna Ephraima Wessela (kupca z Londynu, zamieszkałego w Toruniu przy ul. Szerokiej 36, zm. w 1817 roku), z 1826 roku.

Spoczywają:

Wiktor Rodziewicz     więcej… (30.02.1893 – 26.08.1967)
Jerzy Rodziewicz     więcej… (1926 – 1944) – symbolicznie
Helena Rodziewicz (rod. Rydwan-Łodziń.)     więcej… (1894 – 1986)