Ciekawostka

W bibliotece Kongresu USA znajduje się:

Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych

Składa się ze 111 tomów zawierających podpisy Polaków,(m.in. Rodziewiczów), zebranych dla uczczenia 150 rocznicy Deklaracji Niepodległości.W 1926 r. przekazana Prezydentowi C. Coolide przez I.Mościckiego.

– Lista osób –

1. Rodziewiczówna Marja – t.11 s.434

2. Rodziewiczówna Bronia – t.11 s.434

3. Rodziewiczówna J. – t.8 s.292

4. Rodziewiczówna H. – t.8 s.291

5. Rodziewiczówna J. – t.8 s.289

6. Rodziewiczówna P. – t.11 s.124

7. Rodziewiczówna M. – t.11 s.124

8. Rodziewiczówna Zofja – t.11 s.123

9. Rodziewiczówna M. – t.11 s.113

10. Rodziewiczówna H. – t.11 s.113

11. Rodziewiczówna B. – t.11 s.113

12. Rodziewiczówna W. – t.11 s.88

13. Rodziewiczówna Z. – t.11 s.87

14. Rodziewiczówna L. – t.11 s.87

15. Rodziewiczówna L. – t.11 s.87

16. Rodziewicz J. – t.11 s.440

17. Rodziewicz B. – t.11 s.440

18. Rodziewicz B. – t.11 s.439

19. Rodziewicz Kazimierz – t.11 s.120

20. Rodziewicz Kazimierz – t.11 s.119

21. Rodziewicz Cz. – t.11 s.112

22. Rodziewicz Mieczysław – t.7 s.108

23. Rodziewicz P. – t.8 s.90

24. Rodziewicz Al. – t.8 s.90

25. Rodziewicz Michał – t.13 s.212

26. Rodziewicz T. – t.2 s.337

27. Rodziewicz T. – t.2 s.338

28. Rodziewiczówna Wanda – t.9 s.252

29. Rodziewicz – t.11 s.195

30. Rodziewicz Z. – t.8 s.84

31. Rodziewiczówna J. – t.8 s.42

32. Rodziewicz Edward – t.8 s.37

33. Rodziewiczówna Helena – t.8 s.322

34. Rodziewiczówna Zofja – t.8 s.322

35. Rodziewiczówna J. – t.8 s.366

36. Rodziewicz J. – t.8 s.286

37. Rodziewicz W. – t.8 s.288

38. Rodziewiczowa J. – t.8 s.289

39. Rodziewiczówna H. – t.8 s.291

40. Rodziewiczówna M. – t.11 s.408

41. Rodziewicz J. – t.11 s.410

42. Rodziewiczówna Zofja – t.7 s.409

43. Rodziewicz A. – t.11 s.377

44. Rodziewicz E. – t.11 s.377

45. Rodziewicz T. – t.11 s.378

46. Rodziewiczówna H. – t.7 s.346