Anna Aniceta Rodziewicz (rod. Wróblewska)

urodzon ?

zmarła ?

miejsce spoczynku Warszawa, cmentarz Stare Powązki

kwatera 35-06-16