Anna Ossowska (rod. Rodziewicz) Paryż?

urodzona ?

zmarła ?

miejsce spoczynku Paryż ?, cmentarz Saint Sauveur

kwatera 2 działka