Anna Rodziewicz

urodzona 06.06.1952

zmarła 18.03.1953

miejsce spoczynku Szczecin, cmentarz Centralny
ul. Ku Słońcu

Kwatera 128, rząd 9, grób 20