Barbara Radziewicz

urodzona 3 01 1954

zmarła 15.03.1998

miejsce spoczynku Lublin cm. Na Majdanku

kwatera S1I1 2 8