Danuta Rodziewicz

urodzona 07.05.1959

zmarła 17.05.1993

miejsce spoczynku Szczecin, cmentarz Centralny
ul. Ku Słońcu

Kwatera 84A, rząd 11, grób 3