Helena Rodziewicz (rod. Skobiej)

urodzona 25.12.1880

zmarła 8.09.1952

miejsce spoczynku Warszawa, cmentarz Bródnowski

kwatera 240-6-32