Jan Rodziewicz (rod. Rodziewicz)

urodzony 1912.5.12

zmarły 1940

miejsce spoczynkuWarszawa cmentarz Katedra WP

kwatera Kaplica Katyńska