Janina Rodziewicz

urodzona 25.12.1921

zmarła 07.07.1976

miejsce spoczynku Szczecin, cmentarz Centralny
ul. Ku Słońcu

Kwatera 52D, rząd 5, grób 13