Kazimierz Rodziewicz (rod. Rodziewicz)

urodzony ?

zmarły 1940

miejsce spoczynku (symboliczne) Warszawa cmentarz Katedra WP

kwatera Kaplica Katyńska