Kazimierz Rodziewicz (rod. Rodziewicz)

urodzony 1901

zmarły 1940

miejsce spoczynku Wrocław, ul Bardzka

kwatera pole G