Maria Rodziewicz

urodzona 24.07.1962

zmarła 24.07.1962

miejsce spoczynku Szczecin, cmentarz Centralny
ul. Ku Słońcu

Kwatera 30C, rząd 7, grób 6