Tadeusz Rodziewicz

urodzony 21.01.1883 r.

zmarły 11.03  1947 r.

miejsce spoczynku: nieznane

Tablica pamiątkowa w lewym króżganku kościoła św.Antoniego w Warszawie, ul.Senatorska