Zofia Rodzewicz

urodzony 11.08.1938

zmarły 13.05.1986

miejsce spoczynku Ulesie, cmentarz Komunalny

Sektor A

Rząd 5

Numer grobu 15