600 LAT UNII HORODELSKIEJ- Konferencja naukowa. Zamość 27 – 28 września 2013 r.

Pod patronatem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego odbyła się w Zamościu międzynarodowa konferencja „Unia w Horodle na tle stosunków polsko – litewskich od Krewa do Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów”. W 600 lat od podpisania Unii (2 października 1413 r.) wybitni historycy z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Niemiec i Wielkiej Brytanii dyskutowali o początkach historii Rzeczypospolitej, którą zapoczątkowała Unia Horodelska.
Pomysłodawcą projektu było Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego a do organizowania tego pomysłu przyczynili się także: Miasto Zamość, Muzeum Zamojskie, Muzeum Historii Polski, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego – Kowno i Polskie Towarzystwo Heraldyczne. Dwudniowa konferencja zakończyła się otwarciem bardzo ciekawej okolicznościowej wystawy w Muzeum Zamojskim.
Interesujące dyskusje naukowców przesłaniał jednak fakt stworzenia pewnej „hermetyczności” swojego grona. Po konferencji w Zamościu odbyły się okolicznościowe uroczystości w Horodle. W obecności oficjeli, władz, naukowców, biskupów,wojska, straży granicznej i mieszkańców nastąpiło: poświęcenie dzwonów kościoła św.Jacka, odsłonięcie okolicznościowego obelisku, popularnych wykładów, występy grup rekonstrukcyjnych przy akompaniamencie orkiestry strażackiej z Janowa i poczęstunku tradycyjną grochówką. Zamieszczone fotki pokazują tylko charakterystyczne epizody tych uroczystości.