W rozdziale tym zamieszczane będą sprawozdania z różnych imprez np. wycieczek, spotkań i innych wydarzeń.