Babcia  Jasia z Bartoszyc, córka Juliana Rodziewicz (gałąź Żuprany II ) 25 grudnia 2010 r. skończyła 90 lat. Na zdjęciu w otoczeniu najbliższej rodziny.