W dniu 11 grudnia 2012 r. zmarł przeżywszy 87 lat,

Jerzy Eustachiusz Łakomski.

Dobry Człowiek, przyjaciel ludzi i zwierząt. Sympatyk Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczów. Wielbiciel twórczości Marii Rodziewiczówny.

Ceremonia pogrzebowa będzie odprawiona 17 grudnia o godz. 8.00 w Domu Przedpogrzebowym na Powązkach Wojskowych w Warszawie, po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.