Czesław Malewski

WILNO PO POLSKU. Wyd. „Świat Książki”, Warszawa 2007 r., str.430, kolorowe ilustracje, indeksy, wskazówki praktyczne. Niezwykle starannie opracowany, pod względem merytorycznym i graficznym (Cecylia Staniszewska), przewodnik po Wilnie.
Zawiera historię Wilna, na tle wielowiekowych i wielokulturowych dziejach miasta. Zabytki architektury, notki bibliograficzne o jego mieszkańcach, liczne cytaty z przedwojennych opracowań pozwalają ujrzeć to miasto również z okresu międzywojennego. Budynki, budowle, detale architektoniczne, kościoły i cmentarze, przechadzki ulicami o polskich nazwach pozwalają na dłużej zachować w naszej pamięci obraz tego miasta. Bardzo praktyczne są mapki na okładkach wewnętrznych jedna z 1937 r. i druga z 2007 r., które są pewnym symbolem połączenia przeszłości z przyszłością. Dobrym pomysłem jest klucz nazw ulic i placów, współczesnych nazw litewskich przedwojennych polskich. W przewodniku bardzo cenne są wskazówki praktyczne (wyróżnione żółtym kolorem) dotyczące komunikacji, cen, adresów instytucji, kawiarenek internetowych itd.
Gratulujemy autorom, bo wydaje się, że po przeczytaniu tej publikacji pobyt w Wilnie może się odbyć bez miejscowego przewodnika.