Czesław Malewski

RODY SZLACHECKIE NA LITWIE W XIX WIEKU. Powiat lidzki. Wyd. autorskie, Wilno 2005 r., str.306, ilustracje, tabele i liczna bibliografia. Twarda okładka.
Autor jest historykiem specjalizującym się w epoce XIX w, i jest prezesem Towarzystwa Genealogicznego w Wilnie.
W swojej książce autor opisuje historię Ziemi Lidzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji XIX w. i podstawowy, tytułowy wykaz rodów szlacheckich. Wartość książki podnosi 60 stronicowy wykaz źródeł bibliograficznych z Państwowego Archiwum Historycznego Litwy w Wilnie.
Obecnie autor pracuje nad opracowaniem rodów szlacheckich powiatu trockiego a w zamierzeniach ma rody szlacheckie pow. wileńskiego.