Katarzyna Barbara Rodziewicz

Swojskie widzenia..to nowa książeczka z wierszami, hymnami, piosenkami, rymowankami zakończona obrazkiem scenicznym
Jak napisała w posłowiu Anna Kajtochowa o Katarzynie Rodziewicz, że jest to postać niezwykła, która z wykształcenia jest pedagożką, z zawodu dziennikarką, z zamiłowania historyczką, z zawodu konserwatorką i architektem, w wolnych chwilach maluje, rysuje, projektuję wnętrza i kostiumy … oraz pisze (patrz zakładka Twórczość). Lekkość pióra, humor, dowcip charakteryzuje jej twórczość. W utworach jest tyle słońca, zabawnego żartu, satyry, że nawet w utworach z natury smutnych (po stracie najbliższych) przebija pozytywna refleksja i optymizm. W książeczce znajdują się 2 hymny: pierwszy dla młodzieży szkolnej noszącej imię admirała Unruga, drugi dla Rodu Rodziewiczów.Hymny te stanowią piękny pokłon przodkom, tradycji i patriotyzmowi.
Na okładce fotografia obrazu „Bal w mieście” na motywach Auguste’a Renoira wykonany przez Autorkę tomika.
Posłowie i redakcja: Anna Kajtochowa a wydało: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce (Kraków).