W rozdziale tym publikować będę informacje dotyczące książek związanych z Kresami lub których autorzy są z naszego Rodu. Proszę o nadsyłanie danych o książkach lub gotowe recenzje.