Katarzyna Węglicka

Polacy z Kresów. Znani i nieznani

Książkę wydało Wydawnictwo Bellona