W rozdziale tym zamieszczane bd sprawozdania z rnych imprez np. wycieczek, spotka i innych wydarze.

 

XXIV TARGI KSIKI HISTORYCZNEJ

Po raz 24 a po raz 6 targi ksiki odbywaj si w odrestaurowanych Arkadach Kubickiego - potnej budowli w ogrodach Zamku Krlewskiego w Warszawie, wzniesionej blisko 200 lat temu wedug projektu architekta doby klasycyzmu Jakuba Kubickiego. Trudno o lepsza opraw dla Targw Ksiki Historycznej, szczeglnie w porwnaniu do pocztkw targw, ktre odbyway si w Stoecznym Klubie Garnizonowym w al.Niepodlegoci. Tem dla wystawcw s tu zabytkowe sklepienia z czerwonej cegy i wypenione taflami szka ukowate otwory arkad. W tym miejscu impreza nabraa rozmachu. Targi s przedsiwziciem niekomercyjnym, wchodzi si na nie za darmo. Gwnym organizatorem s: Porozumienie Wydawcw Ksiki Historycznej oraz Fundacja Historia i Kultura. W cigu czterech dni (26-29 listopada) przez arkady przewino sie ponad 20 tysicy mionikw ksiki historycznej dla ktrych zbudowano 125 stoisk dla ponad 220 wydawnictw, w tym 19 wydawnictw biaoruskich i 3 z Rosji.

Nagrody KLIO 2015 zgoszonych ze 160 ksiek wydanych w latacjh 2014-2015 przyznano nastpujce nagrody: Kategoria autorska: Katarzyna Minczykowska za ksik "Cichociemna. Genera Elbieta Zawacka >Zo< Oficyna Wydawnicza RYTM.
Kategoria monografii naukowych: Grayna Kubica - za ksik "Maria Czaplicka:pe, szamanizm, rasa. Biografia antropologiczna".Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego.
Kategoria edytorska: Wydawnictwo Uniwersytetu dzkiego i inni za ksik "Encyklopedia Getta. Niedokoczony projekt archiwistw z getta dzkiego".
Kategoria varsaviana: Monika Maludziska za cykl "ebracy i wczdzy w XVIII-wiecznej Warszawie" - Wydawnictwo Neriton. oraz 4 wyrnienia rwnorzdne.

Dla mionikw Kresw znalazem kilka pozycji; wydawnictwo BELLONA. Ksiki Katarzyny Wglickiej: "Polskie Kresy Literackie" i Polacy z Kresw. Znani i Nieznani., ksiki Sawomira Kopra "Kresy poudniowo-wschodnie. Przewodnik historyczny. i tego autora Wielkie Ksistwo Litewskie i Inflanty. Oficyna Wydawnicza "Rewasz" - ksika Grzegorza Rkowskiego - "Smak Kresw. Wrd jezior i mszarw Wileszczyzny"oraz reprinty map np. z 1987 r. Mapa Guberni Krlestwa Polskiego. Szersze omwienie tych ksiek odbdzie si w podrozdziale Ksiki.Wsrd wydawnictw mozna byo znale stoiska z kilku warszawskich antykwariatw a take stoisko Marka J.Odrow-Milewskiego z Pabianic z prezentacj herbw i usugi z zakresu heraldyki i geneaologii.
Oprcz prezentacji ksiek odbyy si imprezy towarzyszce: spotkania z autorami, konferencje i debaty, spacery historyczne, pokazy grup rekonstrukcyjnych, inscenizacje wyposae bojowych: rzymskich legionistw, celtyckich i germaskich wojownikw, ale te onierzy z II Wojny wiatowej. Publiczno moga skosztowa wojskowej grochwki z kuchni polowej, co na pewno poprawio nastrj chodnych dni.

 
XXII TARGI KSIKI HISTORYCZNEJ

W dniach 28. 11 - 1. 12.2013 r. w Arkadach Kubickiego w Zamku Krlewskim w Warszawie odbyy si XXII Targi Ksiki Historycznej, ktrym towarzyszyy: IV Salon Ksiki Muzealnej, III Salon Bibliotek, II Salon Ksiki Biaoruskiej, I Salon Historycznej Ksiki Rosyjskiej, Konferencje i spotkania z autorami, Pokazy grup rekonstrukcyjnych, Lekcje muzealne dla dzieci i inne.
Ponad 250 wydawcw z caej Polski przycigny do piknych wntrz Akrad Kubickiego nieprzebrane tumy mionikw ksiek historycznych i interesujcej przeszoci. W stosiku Domu Spotka z Histori (ul.Karowa 20) znalazem ciekawy album wiat Kresw autorstwa Tomasz Kuby Kozowskiego i Danuty Bahut-Biegaskiej, Album Karol Beyer (1818-1877) autorstwa Danuty Jackiewicz (o pierwszym zawodowym fotografowi i twrcy polskiej szkoy profesjonalnej fotografii). Wydawnictwo widermajer z Otwocka przedstawio ciekaw ksik Twrcy Stylu widermajer, i ksiki z ilustracjami waciciela Brzegu (Otwocka) Michaa Elwiro Andriolliego (1836-18930). Ciekawostk byy 4 tomy ksiki Nekrologi "Kuriera Warszawskiego" z lat 1846-1861 autorstwa Andrzeja Tadeusza Tyszki - Wydawnictwo Biblioteki Publicznej w Warszawie. Nagrod KLIO 2013 w kategorii autorskiej otrzymaa Stanisawa Jaczyska za ksik "Ocaleni od zagad.Losy oficerw polskich ocalaych od masakry katyskiej" Wydawnictwo Bellona SA.

 

6 padziernnika 2013 r. zakoczono roczne obchody 600 rocznicy Unii Horodelskiej.
Towarzystwo Mionikw Ziemi Horodelskiej z Parafia w.Jacka w Horodle zorganizowao ostatni dzie uroczystoci.
W niedziel (6.X.) uroczystoci przebiegay nastepujco: spotkanie przy kopcu Unii Horodelskiej, zoenie wieca przy obelisku, powicenie okolicznociowej tablicy pamitkowej znajdujcej si w murze dzwonnicy, uroczystoc we mszy w. i procesja racowa - kazanie wygosi Krzysztof Grzesiak z KUL a opraw muzyczn stanowi zesp Florapari z Krakowa.
Na zakoczenie odbya si konferencja popularno-naukowa w restauracji "Sawa", ktr prowadzi prezes TMZH -Dariusz Tuz.Referaty wygosili: prof. Tadeusz Trajdos (IH PAN) "Podsumowanie wystpie naukowcw w konferencjach towarzyszcym uroczystociom", Leszek Rodziewicz "Tajemnice barw narodowych" (SRR), Andrzej Madaj "Solidarno dla samorzdnoci" (Fundacja Pro Publico Bono). Spotkanie zakoczy Dariusz Tuz dzikujc wszystkim za udzia w obchodach i zapraszajc obecnych na obiad.

 

600 LAT UNII HORODELSKIEJ- Konferencja naukowa. Zamo 27 - 28 wrzenia 2013 r.
Pod patronatem Prezydenta RP Pana Bronisawa Komorowskiego odbya si w Zamociu midzynarodowa konferencja "Unia w Horodle na tle stosunkw polsko - litewskich od Krewa do Zarczenia Wzajemnego Obojga Narodw". W 600 lat od podpisania Unii (2 padziernika 1413 r.) wybitni historycy z Polski, Litwy, Biaorusi, Ukrainy, Rosji, Niemiec i Wielkiej Brytanii dyskutowali o pocztkach historii Rzeczypospolitej, ktr zapocztkowaa Unia Horodelska.
Pomysodawc projektu byo Stowarzyszenie Potomkw Sejmu Wielkiego a do organizowania tego pomysu przyczynili si take: Miasto Zamo, Muzeum Zamojskie, Muzeum Historii Polski, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Wielkiego Ksistwa Litewskiego - Kowno i Polskie Towarzystwo Heraldyczne. Dwudniowa konferencja zakoczya si otwarciem bardzo ciekawej okolicznociowej wystawy w Muzeum Zamojskim.
Interesujce dyskusje naukowcw przesania jednak fakt stworzenia pewnej "hermetycznoci" swojego grona. Po konferencji w Zamociu odbyy si okolicznociowe uroczystoci w Horodle. W obecnoci oficjeli, wadz, naukowcw, biskupw,wojska, stray granicznej i mieszkacw nastpio: powicenie dzwonw kocioa w.Jacka, odsonicie okolicznociowego obelisku, popularnych wykadw, wystpy grup rekonstrukcyjnych przy akompaniamencie orkiestry straackiej z Janowa i poczstunku tradycyjn grochwk. Zamieszczone fotki pokazuj tylko charakterystyczne epizody tych uroczystoci.

 

4 targi ksiki

 

Wernisa fotografii Natalii Rodziewicz


W rod 6 marca br. w Galerii ZUM przy ul.Kowalskiej 3-5D w Elblgu odby si wernisa fotografii Natalii Rodziewicz (patrz Twrczo) "Paradoks ycia z fikcji wzity. Kobiety XXI w." Wystawa czynna do 10 kwietnia. Wstp wolny.

wicej

 

Dni Wilna w Warszawie.

W dniach 7-9 grudnia 2012 r. w Domu Polonii przy Krakowskim Przedmieciu w Warszawie odbyy si Dni Wilna. Opraw dla wystpw: litewskiej kapeli "Akadas", Kapeli Wileskiej i Kwartetu Kameralnego stanowia wystawa fotograficzna "Wilno", ktr wykona znany fotograf z Wilna Jerzy Karpowicz i wystawa malarstwa "Przestrze i Figura" Roberta Bluja. Przed Domem zorganizowano stoiska z wyrobami rkodziea artystw z Wilna jak rwnie kiermasz smakoykw spoywczych. Dni Wilna cieszyy si sporym zainteresowaniem warszawiakw jak i odwiedzajcych stolic turystw.

 

Targi ksiki historycznej 2012

 
Rocznica Niepodlegoci Polski

W rocznic odzyskania Niepodlegoci w kinie Kultura w Woominie odbyo si spotkanie wadz Woomina na czele z burmistrzem Ryszardem Madziarem, mieszkacw, zaproszonych goci oraz organizatorw - Stowarzyszenie agiernikw onierzy AK z prezesem Andrzejem Siedleckim, na pokazie filmu "Pani Weronika i jej chopcy". Na pokaz tego filmu przyjechali z Biaorusi kombatanci : kpt. Weronika Sebastianowicz - Prezes Stowarzyszenia onierzy AK na Biaorusi, por. Alfons Rodziewicz Prezes Stowarzyszenia onierzy AK okrgu LIda i p.por. Franciszek Szamerej, jego zastpca (na zdjciach z grup rekonstrukcyjn) i inni. Film opowiada o losach Weroniki Sebstianowicz oraz o onierzach Lidy i Grodzieszczyzny. Bohaterka filmu - Weronika pochodzi z Kresw Wschodnich, z terenu Wokowyska. Obecnie mieszka w Skidlu, koo Grodna i jest charyzmatycznym Prezesem onierzy AK na Biaorusi. Film w reyserii Artura Pilarczyka zosta wyprodukowany przez Horyzont Studio, Stowarzyszenie Odra - Niemen i uzyska nagrod Grand Prix na I Oglnopolskim Festiwalu Filmu Niezalenego OKNO , ktry si odby w Eku we wrzeniu br.Film zosta przyjty owacjami przez zgromadzonych widzw, a jego bohaterka nie krya wzruszenia...
 

III turniej Bractwa rycerskiego na Zamku w Besiekierach.

III turniej Bractwa rycerskiego na Zamku w Besiekierach.

W dniach 27 i 28 sierpnia 2011 r. na dziedzicu ruin gotyckiego zamku w Besiekierach odby si III turniej rycerski zorganizowany przez Konfraterni Burgus Carpinei i Gminny Orodek Kultury w Grabowie. W cigu dwch dni mona byo podziwia: prezentacj bractw, turnieje wczni, ucznicze, pokazy taca z ogniem itp. Urokliwa okolica besiekierskich ruin jest wymarzonym miejscem weekendowych wypadw za miasto czy te kontemplacji przyrody.

Konfraternia Burgus Carpinei jest grup rekonstrukcji historycznej zajmujc si odtwarzaniem ycia i zwyczajw przeomu XIV i XV wieku. Siedziba grupy mieci si nazamku w Besiekierach. Konfraternia powstaa z kocem A.D. 2009. Jakkolwiek nie byby to twr nowy, osoby wchodzce w jej skad maj za sob kilkuletnie dowiadczenie. S wrd nas zbrojni rycerze jak rwnie osoby parajce si rnego typu rzemiosem oraz odtwarzajce inne stany. Nie ma wrd niej przywdcy (uczestnikiem jest ukasz Rodziewicz). Jako grupa znajomych, dzielcych wspln pasj wszyscy s rwni wobec siebie. Gwnym celem jest poszerzanie wiedzy historycznej, jej propagowanie oraz mile spdzony czas na turniejach czy innych zgromadzeniach braci rycerskiej. Konfraternia BC jest grup rekonstrukcji historycznej zajmujc si odtwarzaniem ycia, zwyczajw i kultury materialnej wszystkich stanw spoeczestwa yjcego na przeomie XIV i XV wieku, a konkretnie w latach 1380 - 1420. Jako grupa znajomych wsplnie tworzy Konfraterni realizujc zainteresowania i pasje. W grupie znajduj si zarwno zbrojni specjalizujcy si w walce, jak i rzemielnicy wytwarzajcy rne przedmioty uytku codziennego.
Obecnie bractwo stara si o przyjcie w poczet Kapituy Rycerstwa Polskiego. Jako grupa rekonstrukcyjna bierze czynny udzia w wielu turniejach i pokazach organizowanych przez ruch rycerski na terenie caego kraju.

Wiecej: www.konfraternia.com

 

Karate Kyokushin. Opolanka znowu mistrzyni Austrii

Aleksandra Radziewicz

Aleksandra Radziewicz wygraa konkurencj kata podczas zawodw w Wiedniu.
Reprezentanci Opolskiego Klubu Karate Kyokushin wzili udzia w stolicy Austrii w otwartych mistrzostwach tego kraju Aleksandra Radziewicz w bardzo mocnej stawce w konkurencji kata (pokazy) okazaa si najlepsza i tym samym obronia tytu, ktry zdobya rok temu.
Oprcz naszej znakomitej zawodniczki startowaa te modzie. Z jej grona najlepiej wypada Paulina muda, ktra w kata w swojej kategorii wiekowej (11-14 lat) zaja 2. miejsce. Brzowy medal w tej samej kategorii wywalczya Agata Chaba. To jej duy sukces, gdy jest to pierwszy midzynarodowy medal zawodniczki.

 

Pfina konkursu ?Kuriera Wileskiego?

Agata Rodziewicz

Po raz 16 redakcja Kuriera Wileskiego zorganizowaa konkurs ? Miss Polka Litwy 2011? Do finau, ktry odbdzie si 27 lutego 2011 r., wyoniono 10 dziewczt, wrd nich znalaza si Agata Rodziewicz.

rdo: Kurier Wileski , 6 grudnia 2010 r.

 

Targi ksiki historycznej

 

W niedziel, 26 wrzenia br. w Bartoszycach ponad 300 osb wzio udzia w "V Biegu z Gwiazd".
Bieg rozpocz si planowo o godzinie 12.30, imprez oficjalnie otworzy Burmistrz Miasta Bartoszyce Krzysztof Nacz.W biegach, dookoa Placu Konstytucji 3 Maja, uczestniczyli mieszkacy w rnym wieku. Zarwno dzieci, modzie jak i doroli cznie biegali w kilkunastu kategoriach wiekowych. Najmodszym uczestnikiem biegu zosta dwuletni Jakub Abiski, najstarszym Stefan Kurdya.
Kady z uczestnikw biegu dosta certyfikat udziau w imprezie podpisany wczeniej przez Radosawa Majdana. Wyrnieni zawodnicy od miejsca 1-3 otrzymali medale oraz statuetki, do miejsca 6 kady otrzyma dyplom. Nagrody wrcza Burmistrz Miasta Bartoszyce Krzysztof Nacz.
Nad przebiegiem imprezy czuwa tradycyjnie Mirosaw Figat (wraz z sekcj lekooatletw MDK UKS "Jedynka"), ktry od lat czynnie bierze udzia w organizacji biegw.

4 miejsce w swojej kategorii wiekowej (17 lat) zajla Ewelina Rodziewicz z Galin.

 

W dniach 28 sierpnia do 5 wrzenia br. odby si w Warszawie VII FESTIWAL KULTURY YDOWSKIEJ, ktry przypomina ydowsk Warszaw. Pierwszy dzie festiwalu powicony by Sprawiedliwym Wrd Narodw wiata, w ktrym honorowym patronacie znaleli si: prof.Jerzy Buzek, prof.Wadysaw Bartoszewski, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i ambasador Izraela Zvi Rav-Ner.
Imprezy trway cay tydzie, byy warsztaty np. taca ydowskiego prowadzonego ywioowo przez Michaa Piroga, czy warsztaty piosenki prowadzone przez Teres Wrosk przy akompaniamencie zespou klezmerskiego Adama Mazurka (nad Wis), spotkania, koncerty, instalacje artystyczne "Projekt Prna" w wykonaniu artystw polskich i zza granicy. W pomieszczeniach wyludnionych budynkw na ul.Prnej umieszczono ciekawe instalacje. W weekend na ulicy Prnej stany stragany z jedzeniem, pocztwkami, ceramik, starociami, wrd ktrych przechadzay si tumy warszawiakw i turystw. Artystycznym wydarzeniem by koncert skrzypka Nigiela Kennedy'ego i krakowskiego zespou klezmerskiego Kroke. Dua popularno festiwalu Singera zepsuo ograniczenie przestrzeni dla widzw (kilka tysicy) spowodowane przebudow placu Grzybowskiego. Zamieszczone fotki tylko w niewielkim stopniu oddaj atmosfer tego festiwalu, wprowadzajcego widzw w atmosfer przedwojennej Warszawy.

 

Zawody w kulturystyce

Dariusz Rodziewicz


III zawody w Kulturystyce i Fitness - Sopot 2010

Kulturystyka open mczyzn

1. Andrzej Koodziejczyk Aplauz Warszawa 9
2. Piotr Rzatkiewicz SSKiR Sopot 18
3. Emil Kalla SSKiR Sopot 29
4. Dariusz Rodziewicz Jarys Bytw 34

 

W dniach 26 - 29 wrzenia ubr. odbyy sie XVIII Targi Ksiki Historycznej. Po raz pierwszy gociy w Arkadach Kubickiego Zamku Krlewskim w Warszawie. Lokalizacja ta spenia cakowickie wymagania licznych mionikw ksiki historycznej. Przestronne sale, kawiarnia, udzia grup inscenizacyjnych, uczestnictwo znanych pisarzy np.Aleksandry Zikowskiej-Bohem, Tomasza ubiskiego i innych speniy w duym stopniu wymagania licznych mionikw historii.