W rozdziale tym publikowa bd informacje dotyczce ksiek zwizanych z Kresami lub ktrych autorzy s z naszego Rodu. Prosz o nadsyanie danych o ksikach lub gotowe recenzje.

 

Krystyna Rodzewicz

Info o tomiku wierszy "Indeks Szczcia"

C jest Szczcie? Z czego si bierze? Skd przychodzi? Czy mona je w ogle zdefiniowa?

(...) Czyni to szczeciska Poetka, Krystyna Rodzewicz, debiutujc tomikiem wierszy Indeks Szczcia, w ktrym to zbiorze prbuje ponazywa swj wiat uczu, wrae, dozna, posegregowa zdarzenia, wspomnienia, chwile ulotne teraniejszoci i oczekiwanie na ?przyszo. I nie jest to oczekiwanie bezrefleksyjne, to proces wci analizowany, dylematy jak te w wierszu Jak to nazwa

(?) Pragn i szuka spenienia/ Czy spenia si/ szukajc pragnienia/ Odpowiadajc na pytania/ do celu dochodzi Czy/ stawiajc pytania cel odnajdywa//.

(?) Akcenty padaj rwno rozoone na sowa, na znaczenia, na pojcia, na emocje? egzystencja i transcendencja, materia i duch sowa, powaga i ironia, zabawa i kpina z tyche wszystkich znacze - to take charakterystyczna cecha jzyka/stylu Autorki Indeksu Szczcia.

Nie stroni Krystyna Rodzewicz od jzyka kolokwialnego, przyznaje, e lubi w poetycki wywd wtrci ironiczn puent podkrelajc gr sw, ot choby w wierszach: Stan na wysokoci czy Wesele, penym take symbolicznych aluzji. Bawi si rymem i rytmem, niektre z wierszy, z refrenami i melodi frazy, mogyby by piosenkami. Czasem nawet aluzj do piosenki, np. Jeremiego Przybory i oryginalny dialog z tekstem Poety.

(?) Wielk urod Indeksu Szczcia s fotografie

(...) (ze wstpu: Szczcie zaakcentowa w? Indeksie?)

 

Katarzyna Wglicka

Polacy z Kresw. Znani i nieznani

...

Ksik wydao Wydawnictwo Bellona

 

Katarzyna Wglicka

Polskie Kresy literackie

...

Ksik wydao Wydawnictwo Bellona

 

Grzegorz Rkowski

Smak Kresw

...

Ksik wydaa Oficyna Wydawnicza "Rewasz"

 

Sawomir Koper

Wielkie Ksistwo Litewskie i Inflanty

...

Ksik wydao Wydawnictwo Bellona

 

Sawomir Koper

Kresy Poudniowo-Wschodnie

...

Ksik wydao Wydawnictwo Bellona

 

Stanisaw Rodziewicz

Co czowiek Moe ?

Interesujcy opis ycia pitnastoletniego chopca, ktry z dnia na dzie musi podj trud dorosego mczyzny i decydowa o swoim losie. Dzieje si to, kiedyjego ojciec, ogarnity panicznym strachem przed wywzk na Sybir ze wschodnich terenw polskich, zajetych przez Sowietw 17 wrzenia 1939 r., zdecydowa wysa samego w 1945 r. do odradzajcej si Polski w nieznay teren i do obcych ludzi.W ksice zawarty jest opis dramatycznych przey i trudnoci z jakimi musia sie zmierzy nieletni bohater. W ksice zawarte s praktyczne wskazwki, np. jak walczyc z rakiem.

Ksik wydao Wydawnictwo Ksiy Pallotynw APOSTOLICUM, ul.Wilcza 8, 05-091 Zbki

 

Dekanat oszmiaski w 1784r. w wietle opisw parafii

Iwona Siwiska

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jzefa Maroszka
rdo: Internet

 

Maria Rodziewiczwna

Straniczka Kresowych Stanic

Nakadem wydawnictwa ...

 

Alf Soczyski

Krew i ogie - Alf Soczyski

Recenzja ksiki

Dostpna jest ona jedynie na zamwienie w wydawnictwie internetowym My book w cenie 12pln.


 

Artur Rodziewicz

Idea i forma. O fundamentach filozofii Platona i presokratykw
Pierwsza polska powojenna synteza klasycznej myli greckiej od jej najstarszych rde po pisma Platona, uwzgldniajca liczne komentarze sigajce pnej staroytnoci. Autor opiera j na gruntownej egzegezie kluczowych dialogw Platona oraz na szczegowej analizie obszernego korpusu literatury staroytnej, m.in. Theogonii Hezjoda, fragmentw przypisywanych Ferekydesowi z Syros, orfikom, szkole pitagorejskiej, Anaksymandrowi, Heraklitowi, czy Empedoklesowi. Omawiane rda przytacza we wasnym przekadzie, co czyni wywd terminologicznie spjnym. Rdze ksiki stanowi prba rekonstrukcji struktury myli Grekw opartej na binarnym systemie przeciwiestw: fizycznych (elementw), metafizycznych, epistemologicznych oraz etyczno-politycznych, ze szczeglnym uwzgldnieniem relacji zachodzcej midzy metafizyk i polityk. Strukturalna analiza rde pozwala autorowi wyprowadzi wniosek o jednoci myli greckiej, ktra w opisach wiata fizycznego opiera si na przeciwiestwach, lecz zarazem wskazuje na czynnik uprzedni, pozbawiony opozycji. Wniosek ten dotyczy zwaszcza filozofii Platona, z obecnym w niej, ignorowanym przez stulecia, rozrnieniem na zwizan z przeciwiestwami form (eidos) oraz pozbawion opozycji ide (idea). To kluczowe rozrnienie pozwala zdaniem autora na przywrcenie peni barw blakncemu obrazowi filozofii Platona, ktrej bez odrnienia formy i idei nie sposb zrozumie. Ksika adresowana jest zwaszcza do filozofw, filologw, historykw i politologw.

ISBN: 978-83-229-3289-6
Liczba stron: 496
Format B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2012

 

Katarzyna Barbara Rodziewicz

Swojskie widzenia..to nowa ksieczka z wierszami, hymnami, piosenkami, rymowankami zakoczona obrazkiem scenicznym
Jak napisaa w posowiu Anna Kajtochowa o Katarzynie Rodziewicz, e jest to posta niezwyka, ktra z wyksztacenia jest pedagok, z zawodu dziennikark, z zamiowania historyczk, z zawodu konserwatork i architektem, w wolnych chwilach maluje, rysuje, projektuj wntrza i kostiumy ... oraz pisze (patrz zakadka Twrczo). Lekko pira, humor, dowcip charakteryzuje jej twrczo. W utworach jest tyle soca, zabawnego artu, satyry, e nawet w utworach z natury smutnych (po stracie najbliszych) przebija pozytywna refleksja i optymizm. W ksieczce znajduj si 2 hymny: pierwszy dla modziey szkolnej noszcej imi admiraa Unruga, drugi dla Rodu Rodziewiczw.Hymny te stanowi pikny pokon przodkom, tradycji i patriotyzmowi.
Na okadce fotografia obrazu "Bal w miecie" na motywach Auguste'a Renoira wykonany przez Autork tomika.
Posowie i redakcja: Anna Kajtochowa a wydao: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Sowakw w Polsce (Krakw).


 

Aleksandra Zikowska-Boehm

Na ksik skadaj si trzy opowieci o losach rodzin zamieszkujcych przed wojn Kresy Wschodnie.Niektre wtki znane mionikom twrczoci Aleksandry Zikowskiej-Boehm, powracaj tu uzupenione i rozwinite po latach, na przykad historia Hubalczyka Romana Rodziewicza czy dzieje rodu Jaxa Bkowskich i ich krewnych Wartanowiczw - polskich Ormian, przed laty wacicieli rozlegych winnic na Podolu.
Wrd drugoplanowych bohaterw tych opowieci nie brak osb znanych i zasuonych dla polskiej kultury i historii, takich jak Melchior Wakowicz, Maria Rodziewiczwna, genera Wadysaw Anders, major Henryk Dobrzaski "Hubal", marszaek Jzef Pisudski, genera Stefan Rowecki "Grot". Tem wydarze s za miejsca tragiczne wpisane w histori Polski i Polakw: Syberia, Kazachstan, Katy, Auschwitz, Monte Cassino, ale rwnie wojenne i powojenne skupiska polskoci w Iranie, Afryce Poudniowej, Meksyku, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych, jak i przedwojennych w Mandurii.
Ksika zawiera wiele niepublikowanych fotografii i dokumentw. Liczy 340 stron a wydana zostaa w twardej okadce przez wydawnictwo Iskry.

Recenzje ksiki:
http://aleksandraziolkowskaboehm.blogspot.com/2012/06/lepszy-dzien-nie-przyszedl-juz.html
http://openlibrary.org/books/OL25334553M/LEPSZY_DZIEN_NIE_PRZYSZEDL_JUZ

Aleksandra Zikowska-Boehm - autorka kilkunastu ksiek, dokor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka m.in. amerykaskiej Fundacji Fulbrighta (2006/2007), kanadyjskiego Ministerstwa Kultury Ontario, nowojorskiej Fundacji Kociuszkowskiej.Czonek m.in. ZAIKS-u, Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy, amerykaskiego PEN CLUB-u (Nowy Jork). W 2001 r. otrzymaa Zoty Exlibris Ksinicy Pomorskiej, w 2006 amerykask doroczn nagrod stanu Delaware w dziedzinie literatury (creative non-fiction).
Wrd jej ksiek s publikacje powicone yciu i twrczoci Melchiora Wakowicza (pisarz zapisa jej swoje archiwum i zadedykowa drugi tom Karafki La Fontainea, Blisko Wakowicza, Na tropach Wakowicza, Proces 1964 roku Melchiora Wakowicza. S take opowieci oparte na wspczesnej polskiej historii, takie jak: Z miejsca na miejsce, Kaja od Radosawa, czyli historia Hubalowego Krzya (ktra otrzymaa nagrod najlepszej ksiki roku 2006 londyskiego Zwizku Pisarzy na Obczynie). Inne ksiki to m.in. Dreams and Reality, The Roots Are Polish, Moje i zasyszane, Kanada,Kanada, Amerykanie z wyboru, Korzenie s polskie, Nie tylko Ameryka, Podre z moj kotk, Nie mino nic, prcz lat (z Szymonem Kobyliskim). Swoje ycie opisaa w barwnej autobiografii Ulica wiego Strumienia.Ostatnio wydane ksiki to: Otwarta rana Ameryki, Dwr w Kranicy i hubalowy Demeon i na tropach Wakowicza po latach. W USA: Open Wounds - A Native American Heritage, On theRoad with Suzy:From Cat to Companion. W zapowiedzi: Kaia,Heroine of the 1944 Warsaw Rising (USA).
Aleksandra Zikowska-Boehm mieszka na stae w Wilmington w stanie Delaware. Za zasugi w promowaniu Rodu Rodziewiczw (Roman Rodziewicz) otrzymaa w 2007 r.honorowe czonkostwo Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczw.

 

Sawomir Koper

ycie prywatne elit artystycznych.

 

Sawomir Koper

ycie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej

 

Sawomir Koper

Wpywowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej

 

Piotr Jawiski

Oficerowie i dentelmeni

 

Katarzyna Wglicka

Bliska Ukraina

 

Katarzyna Wglicka

Moja Litwa

 

Katarzyna Wglicka

Na dalekiej Ukrainie

 

Tadeusz Rodziewicz, Maria Wacawek

W ksice przedstawiono zalety energetyki sonecznej i jej rosnce znaczenie w najbliszych latach. W Polsce ogniwa soneczne nie ciesz si jeszcze du popularnoci. Autorzy postawili sobie za zadanie zwikszenie zainteresowania nimi i dostarczenia informacji o dziaaniu wspczesnych ogniw, a take ogniw uwaanych za ogniwa nastpnej generacji oraz pokazanie celowoci instalowania systemw PV w polskich warunkach klimatycznych.
W ksice przedstawiono podstawowe zjawiska zachodzce w ogniwach PV, opisano konstrukcj wspczesnych ogniw, omwiono sposoby optymalizacji sprawnoci ogniw jedno- i wielozczowych, objaniono mechanizm powstawania strat energetycznych przy konwersji fotowoltaicznej.
Ksika jest adresowana do studentw majcych zajcia z odnawialnych rde energii na rnych kierunkach studiw, np. na inynierii elektrycznej, inynierii i ochronie rodowiska, energetyce i elektrotechnice , mechatronice, fizyce, automatyce oraz dla wszystkich zainteresowanych ogniwami sonecznymi.)

 

Kazimierz Niechwiadowicz

Nad Gawi ? nowa, bardzo wspczesna i bardzo osobista ksika Kazimierza Niechwiadowicza szuka wydawcy. (...) Moe ujrzabym walecznych rycerzy Wielkiego Ksistwa jak poj konie w czystej Gawii? A moe dziadka Bronisawa okadzajcego ule, babcie Marysi siedzc z bojk do masa i siebie w krtkich spodenkach na szelkach, zapitych z tyu na krzy?(...)

Tutaj link do ksiki:

http://pawet.net/files/nad_gawia.pdf

W przypadku problemw z otworzeniem linku (np. przegldarka IE6, przy domylnych ustawieniach) prosz kliknponiejprzyciskwicej...

 

Przemysaw Wodek

 

Grzegorz Rkowski

 

Tomasz Czerwiski

 

Katarzyna Wglicka

KRESOWYM SZLAKIEM - Gawdy o miejscach, ludziach i zdarzeniach.
Wyd. "Ksika i Wiedza", Warszawa 2005 r., str. 408, liczne ilustracje i mapy.

 

Katarzyna Wglicka

BIAORUSKIE CIEKI - Gawdy kresowe. Wyd. "Ksika i Wiedza", Warszawa 2006 r., str. 424, liczne ilustracje i mapy.
Autorka jest rodem z Mawy, sercem kresowianka. Mieszka w Warszawie. Studiowaa filologi polsk na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi lektoraty jzykw angielskiego i francuskiego. Wsppracuje jako przewodnik i tumacz z biurami podry organizujcymi wycieczki na dawne Kresy Rzeczypospolitej. Od wielu lat przemierza ziemie kresowe, dzi zapomniane i mao znane, w poszukiwaniu pamitek przeszoci i piknych krajobrazw, a zwaszcza ciekawych ludzi kultywujcych tradycje polskoci. Urod Kresw utrwala obiektywem aparatu fotograficznego i pirem.
W obu tych ksikach wida pasj autorki w tropieniu dziejw kresowych, oraz wietny warsztat naukowy w dokumentowaniu wczesnej epoki. W planach autorki s kolejne czci nowej trylogii o Kresach - powiconych Ukrainie i Litwie.
Oczekujc na ich wydanie, jestem pewien, e bd rwnie wyborne jak te wymienione, czytane jednym tchem.

 

Czesaw Malewski

RODY SZLACHECKIE NA LITWIE W XIX WIEKU. Powiat lidzki. Wyd. autorskie, Wilno 2005 r., str.306, ilustracje, tabele i liczna bibliografia. Twarda okadka.
Autor jest historykiem specjalizujcym si w epoce XIX w, i jest prezesem Towarzystwa Genealogicznego w Wilnie.
W swojej ksice autor opisuje histori Ziemi Lidzkiej, ze szczeglnym uwzgldnieniem sytuacji XIX w. i podstawowy, tytuowy wykaz rodw szlacheckich. Warto ksiki podnosi 60 stronicowy wykaz rde bibliograficznych z Pastwowego Archiwum Historycznego Litwy w Wilnie.
Obecnie autor pracuje nad opracowaniem rodw szlacheckich powiatu trockiego a w zamierzeniach ma rody szlacheckie pow. wileskiego.

 

Czesaw Malewski

WILNO PO POLSKU. Wyd. "wiat Ksiki", Warszawa 2007 r., str.430, kolorowe ilustracje, indeksy, wskazwki praktyczne. Niezwykle starannie opracowany, pod wzgldem merytorycznym i graficznym (Cecylia Staniszewska), przewodnik po Wilnie.
Zawiera histori Wilna, na tle wielowiekowych i wielokulturowych dziejach miasta. Zabytki architektury, notki bibliograficzne o jego mieszkacach, liczne cytaty z przedwojennych opracowa pozwalaj ujrze to miasto rwnie z okresu midzywojennego. Budynki, budowle, detale architektoniczne, kocioy i cmentarze, przechadzki ulicami o polskich nazwach pozwalaj na duej zachowa w naszej pamici obraz tego miasta. Bardzo praktyczne s mapki na okadkach wewntrznych jedna z 1937 r. i druga z 2007 r., ktre s pewnym symbolem poczenia przeszoci z przyszoci. Dobrym pomysem jest klucz nazw ulic i placw, wspczesnych nazw litewskich przedwojennych polskich. W przewodniku bardzo cenne s wskazwki praktyczne (wyrnione tym kolorem) dotyczce komunikacji, cen, adresw instytucji, kawiarenek internetowych itd.
Gratulujemy autorom, bo wydaje si, e po przeczytaniu tej publikacji pobyt w Wilnie moe si odby bez miejscowego przewodnika.