Bronisawa Rodziewicz

Felicja Rodziewicz z domu Borkowska

Franciszek Rodziewicz

Jadwiga Rodziewicz (z mem Bronisawem, crk Krystyn i synem Zbigniewem)

Weronika Rodziewicz (z mem Marianem i crk Mari)

Zofia Rodziewicz (z mem Wadysawem, crk Wand i synem Ryszardem)

 

Folwark Sotanw

Sotan, Lubiczankowscy, Rodziewicz Ksidz Lucjan Sotan, na prawo od baldachimu z herbem Sotanw, pod ktrym siedzi Irena z Rodziewiczw, primo voto Lubiczankowska po Mieczysawie Lubiczankowskim; wileszczyzna zapewne lata trzydzieste XX w., kopia zdjcia ze zbiorw Nowickich w Warszawie

 

Karolina Rodziewicz

 

Wiktor Rodziewicz (1893-1967) z on Helena Radwan-odziskRodziewicz

(1894-1986)i synkiem Jerzym (1926-1944). Nadesa Witold Smoleski

Fotografi legitymacji nadesa Pan Daniel z USA. Dzikujemy

 

Zofia Rodziewiczwna z dziemi. Fotografia z okoo 1917 roku.

Awers