Spis parafialny z 1865

 
Dokumenty dotyczce Rodziewiczw z okolic Krzywska. S to wyroki Sdowe, nadania Ziemi itd 

Oryginalna widokwka z 1938 r., adresowana do kpt.Grzegorza Rodziewicza zamieszkaego w Modlinie a urodzonego 20.08.1904 r. na Podolu.W 1921 r. wstpi do szkoy podchorych w Warszawie, a pniej po kursie oficerw cznoci w Zegrzu zosta podporucznikiem. Dane wg.Akt personalnych z lat 1920-1938, znajdujcych si w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie.

 

Starodruki Rodu Orzepowskich (powizanych z Rodziewiczami)

Tekst Wywodu z Ksiag Szlacheckich 1820Uchwaa Sejmu Krlestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r. normujc kwesti polskich barw narodowych (orygina znajduje si w Bibliotece Polskiej w Paryu).

Kopia dekretu wywodowego Rodziewiczw herbu uk.

Wypis Z Ksig Szlacheckich Guberni Litewsko Wileskiej

Wypis Z Ksig Szlacheckich Guberni Wileskiej Familii Urodzonych Rodziewiczw Herbu uk Roku 1804

Wypis z Ksig Szlacheckich Familii Rodziewiczw herbu Jastrzbiec.

Oryginalny herb Jastrzbiec