IV Zjazd 2019

W dniach 20 ? 23 czerwca 2019 r. w dwudziest rocznic pierwszego Zjazdu Rodu, w gospodarstwie agroturystycznym ?Maciejwka? koo cka odby si IV Zjazd Rodowego Stowarzyszenia Rodziewiczw. Do gospodarstwa pooonego wrd lasu, nad stawami rybnymi przyjechali: Leszek(Ostrda), Krystyna i Edward (Stargard), Beata i Ireneusz (Pabianice), Grayna i Mirosaw (Grodzisk Mazowiecki), Tadeusz i Alicja (Wgorzewo), Jarosaw (Zielona Gra), Wodzimierz, Justyna, Grzegorz, Szymon (Warszawa), Izabell (Zalesie Dolne), Adam i Maria (Suwaki), Zbigniew (Kwilicz), Gabriela, Maciej, Mieczysaw, Stanisaw (Warszawa), Sylwia (Mrgowo), Magdalena i Andrzej (Pabianice) i Andrzej (Sierpc). Z okazji 20 rocznicy Zjazdu uczestnicy otrzymali rne upominki (kubki, przywieszki i dyplomy) a biesiad Rodow ?uwietni? mody, pieczony dzik z kasz gryczan i sosem chrzanowym. Posiki i spotkania odbyway si w sali ozdobionej obrazami i ceramik Justyny Wiktorii, i ?liciakami? zmarego w 2013 r. Czesawa Rodziewicza z Wrocawia. Duym powodzeniem cieszy si turniej strzelecki z karabina pneumatycznego, ktry wygra Maciej z Warszawy. Strzelanie tak sie podobao uczestnikom, ze nawet pacyfistka Izabell pozowaa z karabinkiem do zdjcia. Podczas zjazdu czonkowie Stowarzyszenia, po wysuchaniu sprawozdania z dziaalnoci i finansowego, udzielili absolutorium ustpujcym Zarzdem oraz powoali nowy w skadzie: przewodniczca ? Krystyna Dziaak-Radziewicz (Stargard), vice przewodniczcy: Leszek Rodziewicz (Ostrda) i Jarosaw Rodziewicz (Zielona Gra). Zebrani ustalili dalsz kontynuacj dziaalnoci Stowarzyszenia, problemy biece oraz miejsce przyszego zjazdu w ?Gdasku. Pogoda, atmosfera i humory dopisyway dlatego wszyscy rozjedalimy si do domw z pewn nostalgi.

Relacja WR

 

Zjazd 2014 ...

...

 

Z inicjatywy Leszka Rodziewicza z Midzywodzia i Henryka Rodziewicza ze Szczecina w dniach 3 - 6 czerwca 1999 r. odby si w Midzywodziu, I Zjazd rodu Rodziewiczw, Radziewiczw,Rodzewiczw, Radzewiczw i Rudziewiczw, ktry zapocztkowa integracj naszego Rodu. Haso pomysodawcw zjazdu brzmiao: tyle pamici bdzie po nas, ile my mamy po naszych przodkach

VI zjazd Rodu Rodziewiczw, Radziewiczw odby si w dn.3 ? 6 czerwca br., uczestniczyo w nim 78 osb. Przybyli z caej Polski a take z Niemiec i Rosji.Oto oni:
Zdzisaw Radzewicz (Giycko), Tadeusz Radzewicz (Wgorzewo), Piotr i Wiktor Rodziewicz (Warszawa), Leszek, Dorota, Rafa i Daria Rodziewicz (Ostrda), Romuald Rodziewicz (Szczytno), Mira i Pawe Rilka (Niemcy),Jan i Romuald Rodziewicz-Bielewicz (Wadowo), Edmund Rodziewicz-Bielewicz (Szczecin), Tomasz, Iza, Piotr i Przemek Rodziewicz (Lublin), Roman, Wiesawa i Marcin Rodziewicz (Sopot), Luba Bogaterijewa (Petersburg), Marina Smirnowa (Petersburg), Henryk, Grayna i Dawid Bartwanowicz (Szczecin), Janusz i Wiktoria Rodziewicz (Zielona Gra), Bogdan, Grayna, Mieczysaw i Ewa Radzewicz (Toru), Aleksandra, Ireneusz, Ola i Natalia Januszowie (Pabianice), Mirosaw i Grayna Januszowie (Grodzisk Mazowiecki), Andrzej i Ewa Rodziewicz (Gdynia), Adriana Byczuk (Warszawa), Wioletta i Leszek Dbrowski (Orzysz), Krystyna i Edward Radziewicz (Stargard Szczeciski), Boena i Gabriela Kurkowska (Warszawa), Elbieta Rodziewicz, Katarzyna i Wiktoria (Warszawa), Jerzy i Elbieta Rodziewicz (Biaystok), Adam, Maria i Laura Rodzewicz (Suwaki), Krzysztof i Barbara Ciepiela (Supca), Regina, Grzegorz, Sylwia i Hubert Gosk (Falcin), Maciej Zasawski (Marcewo k.Supcy), Justyna i Wodzimierz Rodziewicz (Warszawa), Bogdan Rodziewicz (Warszawa), Barbara i Kalina Rodziewicz (Szczecin), Leszek Rodziewicz (Midzywodzie), Izabela Radzewicz (Warszawa), Leszek i Ewa Rodziewicz (Gdask), Bogdan, Rafa, Konrad Rodziewicz (obez), Helena Rodziewicz (obez),Oksana, Tytus i Katarzyna Barbara Rodziewicz (Sielec).

Przebieg zjazdu: udzia (w strojach szlacheckich) w uroczystoci Boego Ciaa, ognisko, wycieczka do skansenu Wikingw i nad jezioro Turkusowe,spotkania autorskie Kasi i Wodka, biesiada rodowa, imieniny 3-ch Leszkw, spotkania nad morzem, informacja Bogdana z dziaalnoci Stowarzyszenia, dyskusje.

Na zjedzie Kasia przedstawia napisany przez siebie hymn do muzyki Piotra Salabera. Po raz pierwszy zorganizowaa si grupa naszych juniorw: Jan, Justyna,Tytus, Oksana, Daria, ukasz,Marcin, Dawid, Adrianna,Maciej, Rafa i Konrad.

Podzikowanie dla Leszka za zorganizowanie zjazdu, Edwarda i Krystyny za istotn pomoc oraz Teresy za wietne obiady,wszystkim uczestnikom za stworzenie niezapomnianej atmosfery penej yczliwoci i radoci.

 

Pisali o nas...

W Kurierze Szczeciski z dn. 13 lipca br. Agnieszka Kuchciska - Kurcz na podstawie rozmw na wyciecze z przedstawicielami naszego Rodu (uczestnikami VII Zjazdu) przedstawia w interesujcy i syntetyczny sposb spostrzeenia o naszym Rodzie.

NAJDUEJ, bo trzy dni, jechaa na zjazd ponad 80-letnia, poruszajca si o kulach, Rodziewiczowa z Ninego Nowogrodu w Rosji. No, jake na zjazd swojej rodziny nie przyjecha? Tak odpowiadaa tym, ktrzy dziwili si, e daa rad.

R jak rodzina
Leszek Rodziewicz z uskowa na Wolinie pamita, e gdy uczy w szkoach historii, przewanie gdy pyta dzieci o imi dziadka, zapadaa cisza. Nasze wizi rodowe, silne jeszcze w XIX wieku, zostay zerwane przez wojny i okres PRL, trzeba je odnowi - mwi.
To m.in. z jego inicjatywy trzynacie lat temu w Midzywodziu odby si pierwszy oglnopolski zjazd rodziny Rodziewiezw pod hasem ?tyle pamici bdzie po nas, ile my mamy po naszych przodkach". Organizatorzy wysyali zaproszenia, posikujc si ksik telefoniczn. Przyjechao ponad dwiecie osb. I staa si rzecz niemoliwa - przyjechali jako obcy sobie, wyjedali jako rodzina.

Siedem tysicy
Badajc dzieje Rodziewiezw, bierzemy te pod uwag Radziewczw, Rodzewiczw, Radzewiczw i Rudziewiczw, bo to jedno i to samo nazwisko - uwaa Leszek Rodziewicz. - Tylko w niektrych przypadkach zostao zniszczone albo urzdnik le usysza i bdnie zapisa w papierach.
Genealogi rodu zajmuj si Wodzimierz Rodziewicz z Warszawy i Leszek Rodziewicz z Ostrdy. Przedzierajc si przez stulecia wstecz, signli a do XIII wieku: ?Genealogia rodu Rodziewiczw, piecztujcych si herbem uk siga 1261 roku". Tropi kady lad na stronach internetowych z kadego zaktka wiata. Wytropili, e pierwszy odnotowany mieszkaniec Malborka nazywa si Rodziewicz.
- Jak tylko siadam przed komputerem, od razu wpisuj w Google ?Rodziewicz" - mwi Leszek Rodziewicz z Ostrdy.
Na jednej ze stron powiconej Holocaustowi dowiedziaem si, e dwch czy trzech Rodziewiezw dostao medal Sprawiedliwy wrd Narodw wiata.
- Wszyscy mamy korzenie na Kresach Rzeczypospolitej, pochodzimy z Wielkiego Ksistwa Litewskiego, Polesia, Woynia - mwi Wodzimierz Rodziewicz.
- Jest nas siedem tysicy. W programie gimnazjum jest narysowanie drzewka genealogicznego. Nasze dzieci potrafi narysowa drzewko sigajce kilka wiekw wstecz. Rafa, syn Leszka z Ostrdy, student, chtnie przyjeda na rodzinne zjazdy.
- To ciekawe, spotyka obcych sobie ludzi, ktrych czy historia - uwaa. - Wiem, e mog na nich liczy. Gdy miaem problemy z jednym z przedmiotw egzaminacyjnych, pomg mi krewny

Z rnych stron
Rodzinnych zjazdw, powtarzanych co dwa lata, byo ju siedem.
- Na pocztku wcale nie byo atwo zachci ludzi do przyjazdu
- wspomina Leszek z Ostrdy. - Wielu mylao, e moe jestemy z jakiej sekty albo chcemy wyudzi pienidze.
Ci, co uwierzyli albo po prostu byli ciekawi, przyjechali z rnych stron Polski. Ale przyjedali te z Rosji, Niemiec, Kanady. W tym roku przybyszem z najdalszego zaktka by Ernest Piesi a z Krzywego Rogu na Ukrainie. Siostra jego babci wysza za Rodziewicza.
- Do wojny to Polska bya ojczyzn mamusi, tatusia i moj, mieszkalimy w Wilnie. Podczas wojny w radzieckim wojsku byem i potem tam zostaem - opowiada.
- Tak mi teraz mio rozmawia po polsku. Ja bym chcia do Polski, ale si boj, e jak dostan polskie obywatelstwo, to zabior ukraiskie i emerytur. A mnie byoby tu lej umiera.
Na zjazd przyjecha te Tadeusz Gosk z Warszawy, ktrego ona bya z rodu Rodziewiczw.
- Zawsze przyjedalimy razem, ale w tym roku pochowaem j - mwi smutno. - Mimo wszystko postanowiem przyjecha.
- Postulujemy, eby organizowa spotkania co roku - mwi zdecydowanie Krystyna Rodziewicz.
- Za pierwszym razem trafilimy tu przypadkiem. Zaproszenie dosta nazywajcy si tak jak my ssiad z gry. Nie mg jecha, wic zapyta, czy moe my bylibymy zainteresowani. Od razu pokochalimy Midzywodzie i tenasze zjazdy.
Zjazdy odbywaj si zawsze w Midzywodziu i zaczynaj podczas Boego Ciaa - cay klan maszeruje wtedy w midzywodzkiej procesji. W miejscowym kociele Rodziewicze ufundowali obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, przywieziony z Wilna, malowany przez wilesk artystk. Zawsze na koniec spotkania zbieraj si w kociele na mszy za zmarych z rodziny i za tych, ktrzy yj, eby mogli spotka si za rok

Maria te nasza
Leitmotiyem kadego zjazdu s rozmowy o przodkach. Rodziewicze wydali ju cztery ksiki dotyczce historii ich rodu. Mwi, e w oparciu o dzieje ich rodziny mgby powsta serial, chociaby na wzr ?Najduszej wojny nowoczesnej Europy". Tam zostali pokazani poznaniacy, najwyszy czas na kresowiakw. O tym, z jakich rodzin pochodz, potrafi rozmawia godzinami. Wspominaj pierwszego, wymienionego w historii z imieniai nazwiska, 13-letniego dobosza, ktry zasuy si w bitwie pod Hohenlinden - jego werble zdezorientoway Austriakw i cay oddzia trafi do francuskiej niewoli. Wspominaj wojskowych, w tym jednego z porucznikw powstania listopadowego czy oficerw Wrzenia 1939. Rozmawiaj te o uczonych z rodziny, np. o profesorze Politechniki Gdaskiej, zaoycielu katedry chemii nieorganicznej. Wrd wspomnie zawsze znajdzie si miejsce dla Marii Rodziewiczwny (tej samej od ?Czaharw" czy ?Midzy ustami a brzegiem pucharu"), ktrej ksiki rodzina zaleca do czytania na rodowych stronach internetowych.
- Badajc swoje dzieje, dotaram do odlegych historii i okazao si, e jeden z moich przodkw mia na imi Mustafa - mwi Katarzyna Rodziewicz, pomorska dziennikarka radiowa, ktr pasjonuj historie polskich rodw. Dla niej odbudowywanie rodzinnych wizi jest zjawiskiem socjologicznym ?podbudowanym imperatywem genetycznym". - To prawda, e szperanie w genealogii to dzi w wielu przypadkach tylko moda 1 lans - nie ma zudze. - Ale dla mnie to jest wykuwanie Polski na nowo. Czowiek bez korzeni nie istnieje.
- Jestemy z rnej gliny, ale kiedy bylimy z jednej ziemi,z jednego ziarna - dodaje Maria Adamczyk z d. Rodziewicz, z Poznania, - Bardzo wane jest poczucie przynalenoci.

Nasz z Okrgego Stou
W tym roku dodatkow atrakcj dla Rodziewiczw by wyjazd do Szczecina na Dni Morza. Ale najpierw, zanim dotarli na Way Chrobrego. Edward Radziewicz, przywdca strajku w szczeciskim porcie w sierpniu 1988 r., zabra rodzin na wycieczk po porcie. Pierwszy raz postanowi opowiedzie krewnym o tym, co tu si wanego dziao. Suchali zdziwieni, e do tej pory ta historia nie znalaza si w ich annaach. Edward opowiada o cikich siedemnastu dniach, kiedy strajkujcy nie wiedzieli, jak to wszystko si skoczy. O rym, e strajk poparo bardzo niewiele zakadw pracy. e negocjacje nie szy tak jak myleli, e wadza nie chciaa ustpi. Ale powiedzia te o nadziei, ktr poczuli, gdy usyszeli z ust gen. Czesawa Kiszczaka, e bdzie Okrgy St, przy ktrym wadza spotka si z opozycj. W najmielszych snach nie zakada, e odegra jak rol w dalszych wydarzeniach. A by i podczas obrad w Magdalence, i przy Okrgym Stole. Ale opowiedzia te, dlaczego szybko odszed z polityki, jak zniechcia go ludzka mao i interesowno. Edward dosta brawa, bo Rodziewiczowie s dumni ze wszystkich krewnych, ktrzy w jakikolwiek sposb dziaali dla dobra ojczyzny. ?Jednoczy nas poczucie dumy z przynalenoci do rodu, ktry na przestrzeni wiekw zawsze suy Rzeczpospolitej" - napisali w statucie Stowarzyszenia Rodziewiczw.
- Rd Rodziewiczw zapisa si w najnowszej historii Polski tym, e to z naszej inicjatywy Sejm RP 20 lutego 2004 ustanowi Dzie Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, ktry obchodzony jest 2 maja - mwi Leszek Rodziewicz z uskowa. - Oczywicie, mamy kolejne pomysy. Moe te pomysy wcign Dari, nastoletni crk Leszka Rodziewicza z Ostrdy.
- Gdy opowiadam o naszych spotkaniach w szkole, jednych to mieszy, ale wielu mwi, e to bardzo fajne.

Agnieszka KUCHCISKA-KURCZ

 

VII Zjazd Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczw, Radziewiczw, Rodzewiczw, Radzewiczw i Rudziewiczw w Midzywodziu.


VII Zjazdu Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczw, Radziewiczw,
Rodzewiczw, Radzewiczw i Rudziewiczw w Miedzywodziu zakoczony.

Na 3 dniowy zjazd (7-10 czerwca br) przybyo 33 kuzynw: Leszek Rodziewicz (Midzywodzie), Leszek,Dorota,Daria i Rafa Rodziewicz (Ostrda), Wodzimierz Rodziewicz (Warszawa), Janusz, Jarosaw i Martyna (Zielona Gra), Aleksandra Janusz (ask), Mirosaw Janusz (GrodziskMazowiecki), Ireneusz Janusz (Pabianice),Romuald Rodziewicz (Szczytno), Anna i Ryszard Dbrowscy (Szczytno), Mira i Pawe Rilka (Niemcy), Zdzisaw Radzewicz (Giycko), Romuald i Jan Rodziewicz-Bielewicz (Miastko), Edmund Rodziewicz-Bielewicz (Szczecin), Grzegorz,Sylwia,Hubert i Tadeusz Gosk (Brwinw), Tadeusz i Alicja Radzewicz (Budry), Halina Ralcewicz (Zielona Gra), Katarzyna Rodziewicz (Sielec), Edward i Krystyna Radziewicz (Stargard Szczeciski) i Helena Rodziewicz (Kamie Pomorski).

Przebieg Zjazdu.

W 1 dniu rozpoczto omawianie spraw organizacyjnych.W 2 dniu odbya si wycieczka autokarowa.

Wycieczka autokarowa do Szczecina zbiega si z zlotem aglowcw, ktre mona byo zwiedza, oraz zjazdem zabytkowych mercedesw (z Polski, Niemiec i Szwecji). Dodatkowa atrakcja wycieczki to zwiedzanie Portu Szczeciskiego, w ktrym rozpocz si strajk w 1982 r, pod przewodnictwem Edwarda Radziewicza. Zwiedzanie zabytkw Szczecina zakoczyo t ciekaw wycieczk.

W ostatnim dniu Zjazdu Kasia Rodziewicz czytaa wiersze ze swojej nowej ksiki pt.Swojskie widzenia (patrz zakadka ksiki) a wieczorem sprawozdanie z dziaalnoci zoy Przewodniczcy Stowarzyszenia Leszek Rodziewicz z Midzywodzia, ktre zgromadzeni przyjli. Leszek Rodziewicz, koczc kadencj zoy rezygnacj, ktra take zostaa przyjta.

Zgromadzeni wybrali wadze Stowarzyszenia na nastpn kadencj. Wybrani zostali:

Przewodniczca : Katarzyna Rodziewicz (Sielec), z-ca: Wodzimierz Rodziewicz (Warszawa), skarbnik: Leszek Rodziewicz (Ostrda).

Dotychczasowy Przewodniczcy - Leszek Rodziewicz z Midzywodzia, przez aklamacj, zosta Honorowym Przewodniczcym Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczw, Radziewiczw...

Zjazd zakoczya skromna, bo nie na terenie znanego wszystkim uczestnikom zjazdw orodka Orlik,kolacja.

Tak zakoczy si VII Zjazd Rodu.


Poniej w formie galeriizamieszczam Nasz Kronik Zjezdw Rodu