Poszukuję info. o rodzeństwie, rodzicach Marii Rodziewicz (1876 – 1946), żony Adolfa Czerskiego.Przed wojną mieszkała w maj. Czechy (Litwa) a potem w maj. Skierdzimy (Białoruś). Matka: Anny, Apolonii…..miała rodzeństwo (Bartoszyce?) Pochowana jest przy kościele w Ławryszkach (Litwa)