Rodziewicze –uczestnicy Powstania Styczniowego

 

Lista zesłańców na Zachodnią Syberię

1. Rodziewicz Adam – > 8 lat
2. Rodziewicz Alfons – > 40 lat Szlachcic Kowieńskiej Guberni
3. Rodziewicz Amelia – > x lat
4. Rodziewicz Barbara – > 42 lata
5. Rodziewicz Eleonora – > 5 lat
6. Rodziewicz Ewa – > 10 lat
7. Rodziewicz Franciszek – > 25 lat Szlachcic Kowieńskiej Guberni
8. Rodziewicz Józef – > 35 lat Szlachcic Mińskiej Guberni
9. Rodziewicz Julian – > 25 lat Szlachcic Wileńskiej Guberni
10. Rodziewicz Stanisław – > 21 lat
11. Rodziewicz Stanisław – > x lat Szlachcic Grodzieńskiej Guberni
12. Rodziewicz Stanisław – > Szlachcic Mińskiej Guberni
13. Rodziewicz Wincenty – > 56 lat Szlachcic Wileńskiej Guberni
14. Rodziewicz Aleksander – >
15. Rodziewicz Aleksander – > Szlachcic Witebskiej Guberni
16. Rodziewicz Karol – > Szlachcic Kowieńskiej Guberni
17. Rodziewicz Henryk – > Szlachcic Grodzieńskiej Guberni Ojciec Marii Rodziewiczówny
18. Rodziewicz Michał – > Szlachcic Mińskiej Guberni
19. Rodziewicz Józef Bonifator – >
20. Rodziewicz Wincenty syn Franciszka – > Szlachcic Wileńskiej Guberni
21. Rodziewicz Strzeżysław – > W oddziale Koziełły poległ w bitwie pod Władykami 28.V.1863 roku
22. Rodziewicz Ksawery – > W oddziale Chodakowskiego poległ W bitwie pod Bojarami 9.VIII. 1863
23. Rodziewicz brak imienia – > 32 lat Wójt Gminy Urdocim, służył w Oddziale Jastrzębskiego, poległ pod Czystą Budą 2.II.1863 roku
24. Rodziewicz brak imienia – > Poległ 24.V.1863 r. osłaniając odwrót powstańców Litew. z pod Władyki
25. Rodziewicz Matwiej – > Mieszczanin Wileńskiej Guberni
26. Rodziewicz Ludwik – > Szlachcic Guberni Wileńskiej zesłany do Riazania. Towarzyszyła mu żona Ludwika z Jamonttów

 

W poniższym linku znajduje się wywiad TVP Szczecin z Leszkiem Rodziewiczem z dn. 2 maja 2019

 

https://szczecin.tvp.pl