Starodruki Rodu Orzepowskich (powiązanych z Rodziewiczami)

{gallery}starodruki/orzepowski{/gallery}

Tekst Wywodu z Ksiag Szlacheckich 1820

{edocs}starodruki/orzepowski/wywod/wywod1820.pdf,750,560{/edocs}

 

 

 

     Uchwała Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r. normującą kwestię polskich barw narodowych (oryginał znajduje się w Bibliotece Polskiej w Paryżu).

{gallery}starodruki/uchwala{/gallery}

 

 

     Kopia dekretu wywodowego Rodziewiczów herbu Łuk.

{gallery}starodruki/starodruki{/gallery}

 

 

     Wypis Z Ksiąg Szlacheckich Guberni Litewsko Wileńskiej

{gallery}starodruki/wypis{/gallery}

 

 

     Wypis Z Ksiąg Szlacheckich Guberni Wileńskiej Familii Urodzonych Rodziewiczów Herbu Łuk Roku 1804

{gallery}starodruki/herbluk{/gallery}

 

 

     Wypis z Ksiąg Szlacheckich Familii Rodziewiczów herbu Jastrzębiec.

{gallery}starodruki/chorazyce{/gallery}

 

 

     Oryginalny herb Jastrzębiec

{gallery}starodruki/herbjastrzebiec{/gallery}