1. Galeria Alberta Rodziewicza (1911-2001) gałąź Chlebniszki

 


 

 

2. Galeria Aleksandra Rodziewicza (1899-1968) gałąź Gierwielańce

 


 

 

3. Galeria Bronisława (1906-1992) gałąź Mińsk Litewski

 


 

 

4. Galeria Franciszka Rodziewicza (1892-1973) gałąź Chorążyce

 


 

 

5. Galeria Kazimierza Rodziewicza (1903-1989) gałąź Józefinowo

 


 

 

6. Galeria Witolda Rodziewicza (1850?-1913) gałąź Buzułuk

 


 

 

7. Galeria Antoniego Rodziewicza (1926-2013) gałąź Zawiszańce

 


 

 

8. Galeria Włodzimierza Rodziewicza (1909-1976) gałąź Witebsk

 


 

9. Galeria Franciszka Rodziewicza (1894 – 1958) gałąź Żuprany 1

 

1915-1917 Armia Rosyjska
 

 

 

1918

 

 

 

1919

 


 

 

1920

 


 

 

1921

 


 

 

1924-1929 Pulk Piechoty Bydgoszcz

 

Torun 1924 wrzesien

 


 

 

Szkola podoficerska 61 ppulk 14-08-1926

 


 

 

Bydgoszcz cwiczenia 1927

 


 

 

Bydgoszcz 1928 Szkola Podoficerska 61-p-p-IV-kp.

Bydgoszcz cwiczenia 1928

 


 

 

Bydgoszcz-1929-Franciszek-Rodziewicz

 


 

 

15-01-1931 41pulk piechoty suwalki

 


 

 

Cwiczenia lacznosci KOP Sienkiewicze nad rzeka Lan

 


 

 

79 Pulk Piechot Slonim 1933

Slonim 24-09-1933 Petulesicze, Slonim-1933 F Rodziewicz z zona z c Barbara i s Olgierdem

 


 

Bronisława Rodziewicz

 

 

 

Felicja Rodziewicz z domu Borkowska

 

 

 

Franciszek Rodziewicz

 

 

 

Jadwiga Rodziewicz (z mężem Bronisławem, córką Krystyną i synem Zbigniewem)

 

 

 

Weronika Rodziewicz (z mężem Marianem i córką Marią)

 

 

 

Zofia Rodziewicz (z mężem Władysławem, córką Wandą i synem Ryszardem)

 

 

 

Folwark Sołtanów

 

Sołtan, Lubiczankowscy, Rodziewicz Ksiądz Lucjan Sołtan, na prawo od baldachimu z herbem Sołtanów, pod którym siedzi Irena z Rodziewiczów, primo voto Lubiczankowska po Mieczysławie Lubiczankowskim; wileńszczyzna zapewne lata trzydzieste XX w., kopia zdjęcia ze zbiorów Nowickich w Warszawie

 

  Karolina Rodziewicz

 

Wiktor Rodziewicz (1893-1967) z żoną Helena Radwan-Łodzińską Rodziewicz

(1894-1986) i synkiem Jerzym (1926-1944). Nadesłał Witold Smoleński

Fotografię legitymacji nadesłał Pan Daniel z USA. Dziękujemy

 

 

Zofia Rodziewiczówna z dziećmi. Fotografia z około 1917 roku.

 

 

Awers